Ingrid Thijssen: 'Aanbod verduurzamen industrie nu realiteit maken'

26-03-2021

‘Alle projecten liggen klaar om de Nederlandse industrie te verduurzamen. Duidelijke keuzes in een nieuw regeerakkoord moeten er nu voor zorgen dat het ook echt in versneld tempo gebeurt.’ Dat zei Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, op de nationale Industrie- en Energietop. ‘Alleen zo maken we dit prachtige aanbod van de industrie versneld realiteit en kan de industrie voor zowel de verduurzaming als voor ons concurrentievermogen als vliegwiel functioneren.’

 

Aanbod van de industrie

Op de Industrietop presenteerde de industrie onder aanvoering van diverse ceo’s wat ze aan projecten heeft ontwikkeld om klimaatneutraal te worden. ‘Met dit aanbod laat de industrie zien dat de verduurzaming van ons land, en de nieuwe koers van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, menens is. Niet alleen geven ze met de meer dan 100 projecten inhoud aan de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering, maar ook van de hele keten’, aldus Thijssen.

 

‘Nederland staat goed opgesteld’

Nederland staat volgens de VNO-NCW-voorzitter uitstekend opgesteld met alle projecten en plannen. ‘Nu moeten we het vooral gaan doen. In hoog tempo grote sprongen maken in plaats van beetjes meer van hetzelfde. Dat doen we door in de eerste plaats in te zetten op die sectoren en bedrijven waar we de grootste klappers kunnen maken.’
 

Infrastructuur aanleggen

Om te zorgen dat alle plannen en projecten van de industrie ook kunnen worden uitgevoerd moeten volgens Thijssen nu vooral vier zaken gebeuren. ‘In de eerste plaats moeten we niet steeds nieuwe plannen maken, maar de bestaande, zoals het klimaatakkoord en de Cluster Energie Strategieën, versneld uitvoeren. Het liefst onder leiding van één minister, bijvoorbeeld die van EZK. Daarnaast moeten in een nieuw regeerakkoord duidelijke infrastructuur-keuzes worden gemaakt, zodat dit kan worden aangelegd. Iedere dag dat die keuzes later worden gemaakt brengt ons verder van onze klimaatdoelen.’
 

‘Hete aardappel niet blijven doorschuiven’

Een nieuw regeerakkoord moet volgens Thijssen verder voorzien in financiële middelen. ‘Het subsidie-instrumentarium is nu gericht op de meest kostenefficiënte maatregelen voor CO2-reductie. Dat klinkt logisch, maar het betekent dat erg dure technologieën die we wél nodig hebben èn grote stappen opleveren in CO2-reductie en voor ons concurrentievermogen er niet voor in aanmerking komen. Daar moet een oplossing voor komen’. Volgens Thijssen zijn de kosten van alle maatregelen in verhouding tot andere publieke uitgaven ook te overzien. ‘Bovendien kunnen we de hete aardappel ook niet blijven doorschuiven. De kosten komen een keer en als we onze klimaatdoelen willen halen moet het de komende jaren gebeuren.’ Tot slot moet een nieuw regeerakkoord voorzien in een oplossing voor het stikstofprobleem. ‘Er kan in Nederland momenteel geen schop meer in de grond en miljarden aan duurzame investeringen zoeken noodgedwongen nu hun heil in het buitenland’, aldus de VNO-NCW-voorzitter.