‘Investeer in onze digitale toekomst’

18-11-2022

‘Nederland behoort wereldwijd tot één van de digitale koplopers. Toch zijn de eerste scheuren zichtbaar in onze digitale economie. Zo staat ons digitale vestigingsklimaat onder druk omdat belangrijke investeringen vertraging oplopen – onder meer omdat de beschikbaarheid van 5G te lang op zich laat wachten. Ook ontbeert het een aanzienlijk deel van onze beroepsbevolking aan basale digitale skills en dreigt onze achterstand ten opzichte van landen als de VS en China in digitale technologie steeds groter te worden.’ Daarom doen VNO-NCW en MKB-Nederland – in samenwerking met enkele betrokken branches waaronder NLdigital en Dutch Data Center Association (DDA) - in een gezamenlijke digitale notitie ‘Investeren in onze digitale toekomst’ een aantal aanbevelingen voor het versterken van onze digitale economie.

De notitie is gebaseerd op input uit de ledenkring en is de afgelopen maanden verzameld ten behoeve van het nieuwe digitale beleid van het ministerie van EZK.

 

Verstevig het fundament

‘Willen we onze Europese koppositie behouden, dan zijn meer investeringen noodzakelijk. Zeker als we op het gebied van nieuwe technologische innovaties – zoals virtual en augmented reality – een rol van betekenis willen spelen. Concreet moet Nederland daarom bijvoorbeeld zo snel mogelijk aan de slag met het verder uitrollen van 5G en het toewijzen van frequentieruimte.’ Daarnaast is cyberveiligheid volgens de ondernemingsorganisaties een cruciale randvoorwaarde. ‘Gezien onze expertise zou Nederland, als vooraanstaand digitaal land, hier een voortrekkersrol moeten pakken.’

 

Versterk digitaal innovatiebeleid

‘Digitale innovatie in China en de VS gaat veel sneller dan hier in Europa. Gelet op de geopolitieke spanningen en wereldwijde wedijver om technologie, is dit een zorgelijke ontwikkeling. Europa zal zich beter moeten positioneren door te investeren in technologieën waarin we een leidende positie kunnen krijgen. Nederland kan hierin een leidende rol spelen. Amsterdam telt inmiddels het grootste startup ecosysteem van Europa en ook Eindhoven kent een sterke start- & scale-up gemeenschap. Door het creëren van de juiste randvoorwaarden – zoals een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor (buitenlands) toptalent en het stimuleren van datadeling tussen bedrijven - zorgen we ervoor dat deze top techclusters ook daadwerkelijk meer nieuwe succesvolle digitale toepassingen lanceren.’ VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich in voor een goede werking van de data- economie, onder meer in de AI-coalitie waar bedrijven nu al samenwerken op het gebied van datadelen.

 

Neem iedereen mee in digitale transitie

‘Het feit dat we in Nederland in een digitale economie leven, wil niet zeggen dat iedereen zijn of haar digitale kennis up-to-date heeft. Ruim 20 procent van de Nederlanders bezit onvoldoende basale softwarevaardigheden. Er is een chronisch tekort aan ICT’ers. Extra inzet is nodig – van zowel overheid als bedrijven. Bijvoorbeeld door digitale vaardigheden structureel op te nemen in onderwijsprogramma’s en personeel te helpen met digitale bij- en omscholing.’ Verder is het volgens beide ondernemingsorganisaties belangrijk ook het brede mkb digitaal aan te haken, door gerichte maatregelen en betere informatievoorziening. ‘Zo hebben wij samen met het ministerie van J&V en EZK het platform ‘Samen digitaal veilig’ opgezet, om mkb- ondernemers te helpen hun digitale veiligheid te verbeteren. Een goed voorbeeld van publiek-private aanpak om het mkb meer ‘digital-proof’ te maken.’