'Kabinet moet renteaftrek in bouw en woningcorporaties niet beperken'

03-05-2018

'Het kabinet moet bij het implementeren van Europese regels voor de beperking van de renteaftrek niet verder gaan dan strikt noodzakelijk.' Dat zegt VNO-NCW naar aanleiding van de berichtgeving vanmorgen in de media.

 

Strengste variant

Bij de implementatie van de Europese (ATAD) regels kiest het kabinet voor de strengste variant waardoor nationale sectoren als de bouw en de woningcorporaties een schadepost ondervinden van zo'n 300 miljoen. Dit beperkt onnodig de ontwikkeling van bouw- en woningprojecten en de publiekprivate samenwerking bij de aanleg van infrastructuur. Dit terwijl het kabinet net als andere landen de sector vrijstellingen kan geven en zo kan uitzonderen van de maatregelen. De ATAD-richtlijn is bovendien bedoeld voor internationale rentebetalingen en niet gericht op nationale situaties.

 

Verzet

VNO-NCW en de bouw- en corporatiesector verzetten zich al langere tijd tegen deze te uitgebreide implementatie van Europese regels. Al in augustus uitte VNO-NCW uitgebreid kritiek tegen deze nationale kop op de richtlijn. 'Toch zette het nieuwe Kabinet de maatregelen door in het regeerakkoord. Ze namen zo een verkeerde afslag, zonder bovendien maatregelen te nemen die de pijn voor de bouw en de corporaties wegnemen,' aldus VNO-NCW.

 

Mede gelet op de budgettaire ruimte kan het kabinet de bouw en de corporaties ontzien.