'Klachtenwebsite van PVV over Polen is onverantwoord'

09-02-2012

Het initiatief van de PVV om een website te openen voor klachten over Polen en andere Oost-Europeanen is onverantwoord,' stelt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. 'De politiek moet hier afstand van nemen, aldus Wientjes.
Volgens Wientjes doet de PVV ten onrechte alsof de komst van Oost-Europeanen slecht is voor Nederland. Het tegendeel is waar, stelt de werkgeversvoorzitter. 'Het bedrijfsleven heeft deze werkkrachten nodig. Bovendien is Polen lid van de EU. Wat zou de reactie zijn als Polen zou zeggen: Nederlanders zijn bij ons niet meer welkom?'

Arbeidsmigratie
Waar overlast bestaat moet het worden aangepakt, stelt de VNO-NCW-voorzitter. 'Maar de positieve effecten van arbeidsmigratie zijn nog altijd vele malen groter dan de problemen.' Wat betreft het melden van het verlies van banen aan Polen: 'Dat is al talloze malen onderzocht en telkens blijkt dat er van verdringing geen sprake is.'

Overlast
De PVV wil Nederlanders die overlast ondervinden van Polen en andere Oost-Europeanen of die hun baan aan hen zijn kwijtgeraakt, de gelegenheid geven via een website hun beklag te doen. De Poolse ambassadeur heeft al protest aangetekend tegen dit meldpunt.