Klimaatbeleid vraagt vooral uitvoering in plaats van nieuwe regels

14-03-2023

‘Versnelling van het klimaatbeleid voor de industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving is nu vooral gebaat bij actie én het uitvoeren van alle bestaande plannen. ’Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het gisteren verschenen IBO-rapport ‘Scherpe doelen, Scherpe keuzes’.

 

Bespreken met de achterban

De organisaties gaan het rapport nu eerst nader bespreken met de achterban uit sectoren zoals de mobiliteit, de gebouwde omgeving en de industrie. Dit om te bezien of, en hoe, de nieuwe voorstellen uit het IBO-rapport kunnen bijdragen bovenop alle plannen die er al zijn vanuit het bedrijfsleven en de overheid.

 

Handelingsperspectief nodig voor investeringen

Wat volgens de organisaties wel opvalt is dat allerlei nieuwe extra maatregelen zijn bedacht, terwijl we in Nederland nu al zeer grote moeite hebben om de huidige plannen uitgevoerd te krijgen. ‘De aankondiging van al die nieuwe plannen vergroot de onzekerheid, waar bedrijven nu vooral behoefte hebben aan handelingsperspectief om te kunnen investeren. Dat is er nu vrijwel niet en hierdoor hapert de verduurzaming. Zo is het elektriciteitsnet vastgelopen, waardoor veel ondernemingen hun processen niet kunnen elektrificeren. Ook is er vaak geen enkel zicht op vergunningen voor bijvoorbeeld nieuwe energie-infrastructuur door de stikstofproblematiek.’

 

Praktische problemen oplossen

De ondernemingsorganisaties wijzen als voorbeeld onder meer op de clusterplannen die gemaakt zijn door de zes grote industrieclusters. ‘Als we die plannen als bedrijfsleven kunnen gaan uitvoeren haalt de sector haar doelen volgens het PBL. Hiervoor is wel nodig dat infrastructuur (elektriciteit, CO2-opslag en waterstof) en vergunningen er komen en de middelen uit het klimaatfonds omgezet worden in concreet bruikbare instrumenten. Een extra heffing of verplichtingen helpen dan niets. Die verstoren het internationale speelveld waarschijnlijk alleen maar verder in een al onzekere tijd.’