‘Koop versneld piekbelasters uit’

05-04-2022

‘Het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet dat vrijdag is gepresenteerd ziet er op hoofdlijnen goed uit. Maar sinds de uitspraak van de Raad van State drie jaar geleden is nu wel een enorme versnelling nodig in de uitvoering. Alleen door piekbelasters versneld uit te kopen kunnen we de komende twee jaar echt weer vaart maken’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland in aanloop naar een debat over de nieuwe plannen. ‘Nog langer stilstand kunnen we ons -gelet op de grote opgaven waar we als land voor staan- niet permitteren.’

 

Motor duurzame economie moet kunnen draaien

De grootste bedreiging is dat het met de huidige plannen naar schatting nog zeker twee jaar duurt voor er extra stikstofruimte vrijkomt voor projecten die ons land bijvoorbeeld duurzamer maken, voor woningbouw of voor belangrijke (infrastructurele) projecten. ‘Dit terwijl Nederland voor een aantal grote uitdagingen staat, waaronder een enorm woningtekort oplossen en de energietransitie waarvoor elke dag die we te laat starten er één teveel is. Burgers willen woningen en we willen van het Russische gas af. Een beperkt deel van de stikstofreductie moet hiervoor als ontwikkelruimte gereserveerd worden door het kabinet. Daar moet je nú mee beginnen, dat kan geen twee jaar meer wachten. De motor van de nieuwe duurzame economie moet namelijk wel kunnen draaien’, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Koop piekbelasters versneld uit met eigen opkoopteam

Om de noodzakelijke ontwikkelruimte te realiseren pleiten de ondernemingsorganisaties voor een versnelde uitkoop van piekbelasters rondom natuurgebieden, zoals ook in België is gebeurd. ‘Stuur een opkoopteam langs de deuren en doe boeren een ‘offer they can’t refuse’. Dan kunnen we vaart maken. Er is nu namelijk geen enkele prikkel voor boeren rondom natura 2000 gebieden om al te bewegen. ‘Het geld is er en we weten precies waar de stikstofdepositie te hoog is en hiervoor is niet weer allerlei nieuw onderzoek nodig,’ aldus VNO-NCW, MKB-Nederland. ‘Graag zetten we hier samen met de minister de schouders onder de komende tijd, want nergens in de plannen van het kabinet staat dit zwart op wit.’

 

Nederland helemaal op slot

In samenhang met de onvoldoende ontwikkelruimte voor nieuwe projecten zien de ondernemingsorganisaties nog enkele bedreigingen, namelijk dat niet meer extern mag worden gesaldeerd en dat de zogeheten bouwvrijstelling verloren gaat. De bouwvrijstelling wordt onder meer gebruikt voor grote energie- en woningbouwprojecten, waarbij eenmalig een beperkte hoeveelheid stikstof mag worden uitgestoten. Over deze vrijstelling loopt momenteel een rechtszaak. Als die bouwvrijstelling verloren gaat, extern salderen niet meer mag en we kopen niet versneld piekbelasters uit dan zit Nederland helemaal op slot en is het drama compleet. ‘Dan kunnen we alle doelen die we hebben voor woningen en klimaat op ons buik schrijven,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.