'Limburgse lessen voor het Noorden'

19-06-2018

De sluiting van de mijnen vijftig jaar geleden en de daarop volgende transformatie van de Limburgse economie, heeft belangrijke lessen opgeleverd voor heel Nederland. 'Juist die lessen dreigen we nu voor bijvoorbeeld Groningen te vergeten', aldus Hans de Boer. 

 

Limburg Happening

De VNO-NCW-voorzitter gaf dinsdag een speech tijdens het event 'Limburg Happening' in Valkenburg aan de Geul, ter ere van het honderdjarig bestaan van de Limburgse zustervereniging LWV. Volgens De Boer moet er in het Noorden meer nadruk worden gelegd op een 'gezond economisch perspectief voor de toekomst'.

 

Sterke Limburgse clusters

De Boer prees Limburg vanwege haar solide, evenwichtige economie. 'De provincie kent schitterende innovatiecentra, zoals Brightlands Chemelot, het cluster van medische bedrijven rond Maastricht, Brightlands Smart Services Campus (een proeftuin voor het ontwikkelen van big data-toepassingen, red.) en Greenport Venlo. Limburg is slim logistiek ingebed in het hart van Europa en plukt daar de vruchten van. De provincie en alle ondernemers verdienen een grote pluim voor deze enorme transitie’, zegt De Boer.

 

Groene waterstof in Groningen  

Voor Limburg is pas op een later moment een doortimmerde visie gepresenteerd, aldus De Boer. 'Hierdoor heeft de transitie van de economie langer geduurd. Een dure en pijnlijke les die we moeten voorkomen in bijvoorbeeld het gaswinningsgebied. Door de lessen van Limburg ter harte te nemen, hoeft een heroriëntatie geen decennia te duren. Zoals Limburg nu haar industriële traditie combineert met kennis en wetenschap, zo kan Groningen profiteren van alle kennis rond energie. Met groene waterstof kan een nieuwe toekomst worden gevonden. Dit vraagt om een projectmatige en publiek-private aanpak, zoals dat in Limburg met succes is gebeurd', aldus De Boer.

 

Vaarwel Jan Zuidam, welkom Giel Braun

Verder bedankte De Boer scheidend LWV-voorzitter Jan Zuidam voor zijn goede werk in het Limburgse. ‘Hij heeft in de afgelopen periode laten zien dat je verder komt door samen te werken. Samen succesvoller ondernemen is niet voor niets het motto van de LWV. Een motto waarmee we de komende honderd jaar vooruit kunnen.' Giel Braun neemt de voorzittershamer van Zuidam over.