'Maak sectorspecifieke eisen voor bescherming vitale sectoren'

20-04-2018

VNO-NCW ondersteunt de gedachte van staatssecretaris Keijzer, dat de overheid aanbieders van vitale voorzieningen moet beschermen tegen overnames die de nationale veiligheid schaden. Het is volgens de ondernemingsorganisatie van belang dat daarbij goed wordt afgebakend wat een vitale sector is die voor deze extra bescherming in aanmerking kan komen. Ook moet sprake zijn van uniforme uitgangspunten voor alle sectoren.

 

Op risico gebaseerd

Een heldere uitwerking van wat een vitale sector is, zou als algemeen kader moeten worden vastgelegd. Sectorverschillen kunnen dan leiden tot op risico gebaseerde sectorspecifieke uitwerkingen. De ondernemingsorganisatie kijkt ook met belangstelling uit naar analyse van de huidige bescherming van vitale sectoren die het ministerie van J&V nu maakt.

 

Zekerheid vooraf

VNO-NCW vindt dat in ieder geval sprake dient te zijn van een systeem dat partijen zo veel mogelijk vooraf zekerheid biedt en dat aansluit bij systemen die in de praktijk reeds hun waarde hebben bewezen, zoals de Elektriciteitswet, de Gaswet of de Wet op het Financieel Toezicht

 

Vestigingsklimaat

Achteraf ingrijpen door de minister door het terugdraaien van overnames mag alleen in hele specifiek benoemde situaties mogelijk worden gemaakt’, aldus VNO-NCW. Ook in het buitenland kan dat niet of alleen in uitzonderlijke gevallen. ‘Permanente onzekerheid of een overname nog zal worden teruggedraaid is ongunstig voor het Nederlandse vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van ondernemingen voor buitenlandse investeerders.’

 

Eerst zichzelf beschermen

Het kan nodig zijn om in het landsbelang in te grijpen in de open economie. Daarvan kan sprake zijn als een overname dreigt van ondernemingen die vitale infrastructuren verzorgen en daardoor de nationale veiligheid en openbare orde in het geding zijn. Bedrijven moeten volgens VNO-NCW in de eerste plaats zelf de mogelijkheid hebben en krijgen om zich door middel van adequate en proportionele maatregelen te beschermen. De Nederlandse overheid moet hierbij zorgen voor voldoende wettelijke basis voor een gelijke speelveld en evenwichtige internationale marktverhoudingen, zonder op de stoel van de onderneming te gaan zitten.