Malietoren beperkt toegankelijk, medewerkers helpen leden op afstand

16-03-2020

De Malietoren is vanaf vandaag beperkt toegankelijk als corona-preventiemaatregel. De medewerkers van VNO-NCW en MKB-Nederland werken onverminderd hard voor de leden van beide ondernemingsorganisaties, zij het op afstand.

 

Hoogst noodzakelijk

Het kantoor in Den Haag is toegankelijk, maar alleen als dat hoogst noodzakelijk is. Dit geldt niet alleen voor medewerkers van VNO-NCW en MKB-Nederland, maar voor alle (ondernemers)organisaties die in de Malietoren zijn gehuisvest. Zoals ook voor (onder andere) AWVN, PUM, NLinBusiness, DECP, PZO, Ondernemersklankbord, KNV, VVRV, Gastvrij Nederland, Detailhandel Nederland, Waterbouwers, Vewin, NLIngenieurs, ICC, Global Compact Nederland, VNO-NCW West, Platform Defensie-Bedrijfsleven, VSN, topsector Tuinbouw, plus diverse dependances van branches en bedrijven.

 

Duur maatregel

De maatregel geldt vooralsnog tot 6 april, tenzij de crisisbestrijding om verruiming van deze drastische, maar noodzakelijke maatregel vraagt. 

 

KVK-coronaloket

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Specialisten helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Ga naar www.kvk.nl/coronaloket voor hulp en antwoorden op vragen.