‘Meer aandacht nodig voor Duits in onderwijs’

18-04-2018

Ondernemers die actief zijn op de Duitse markt, maken zich steeds meer zorgen over de beheersing van het Duits van hun medewerkers. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers de taalkennis van medewerkers en collega's onvoldoende vindt. De enquête werd gehouden door VNO-NCW, de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) en exporteursorganisatie Evofenedex.

 

Vacatures moeilijk

De resultaten werden dinsdag gepresenteerd tijdens de Duitslanddag van de DNHK. Van de geënquêteerden geeft 81 procent aan dat het Engels niet voldoende is om succesvol te zijn in Duitsland. Bedrijven geven aan dat jonge medewerkers het Duits niet zo goed beheersen en dat zij moeite hebben om Duitstalige vacatures te vervullen. Daarom moet er meer aandacht komen voor het vak Duits op scholen, vinden VNO-NCW en de andere organisaties.

 

Grootste handelspartner

Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner, met in 2017 een exportwaarde van meer dan 91 miljard euro. Omgekeerd is Nederland de tweede handelspartner van Duitsland, na China en voor de VS.