‘Meer Nederlandse ambtenaren nodig in Brussel’

23-05-2019

Door pensionering en minder sollicitaties dreigt een ondervertegenwoordiging van Nederlandse ambtenaren in Brussel. VNO-NCW en Randstad hebben samen met andere organisaties de handen ineen geslagen om daar iets aan te doen. ‘Deze ontwikkeling is doodzonde, want het belang van de EU groeit’, aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

 

Lange sollicitatieperiode

Een derde van de Nederlandse topambtenaren bij de Europese Commissie gaat de komende jaren met pensioen. Daarnaast solliciteren weinig Nederlandse jongeren op functies in Brussel. Dat heeft te maken met de lange Europese sollicitatieperiode van een jaar en met het aanbod van banen in Nederland.

 

EU steeds belangrijker

Volgens De Boer biedt Brussel jongeren ‘unieke kansen’  om mee te werken aan grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het klimaatbeleid en een veiliger en socialer Europa. ‘Dat is in het belang van de EU én van Nederland.’ Randstad-ceo Jacques van den Broek wijst erop dat ‘de EU steeds belangrijker wordt in alle facetten van ons leven, en dat Nederlanders soms net anders kijken naar zaken dan ambtenaren uit andere landen’.

 

Verplicht naar Brussel

VNO-NCW en Randstad ontwikkelen een speciale campagne om Brussel beter onder de aandacht te brengen bij Nederlandse jonge talenten. Daarnaast vinden zij dat de ambtelijke top in Nederland verplicht moet worden om ervaring in Brussel op te doen. Ook moet de vervolgstap bij terugkeer van ambtenaren die in Brussel gedetacheerd worden, beter worden geregeld.