‘Meer samenwerken om markten te veroveren goed voor economie’

18-05-2018

VNO-NCW is erg te spreken over het voornemen van het kabinet om intensiever samen te werken met het bedrijfsleven om verre markten te veroveren. Zo wordt de economische diplomatie geïntensiveerd. Ook wordt het topsectorenbeleid beter verbonden aan het beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Dat blijkt uit de nieuwe notitie van minister Kaag over handel en ontwikkelingssamenwerking.

 

Meer voet op buitenlandse grond

‘We gaan actiever samenwerken met de overheid en met kleine en grote bedrijven om meer voet aan de grond te krijgen buiten Europa’, zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW in een reactie op de notitie. ‘Dat is belangrijk, want Nederland moet meer groei halen uit de export willen we een gezonde economie houden.’

 

Koppeling hulp en handel

‘Met onze stichting NL International Business en de overheid gaan we zorgen dat we samen meer succesvolle consortia vormen van mkb’ers, grootbedrijf en kennisinstellingen’, aldus de Boer die zeer te spreken is over de betere koppeling tussen hulp en handel. ‘Dit moet leiden tot meer succesvolle projecten die niet alleen economisch van belang zijn voor Nederland, maar ook ontwikkelende landen verder helpen. Zo kunnen wij India helpen met het schoonmaken van de Ganges en bijvoorbeeld in Kenia de gezondheidszorg verbeteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Winst is volgens VNO-NCW verder dat er gewerkt wordt aan betere investeringsakkoorden en dat samenwerkingsprojecten van bedrijven (IMVO-convenanten) om maatschappelijk verantwoord zaken te doen betere ondersteuning krijgen.