‘Nationaal actieplan kunstmatige intelligentie nodig’

16-07-2018

Een nationaal actieplan is nodig om te zorgen dat Nederland niet verder achterop raakt als het gaat om kunstmatige intelligentie. In het plan moet onder meer extra financiering vanuit bedrijven en overheid centraal staan, en slimme samenwerking tussen kennisinstellingen, ondernemingen en overheid.  

 

Studie AI

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van signalen over tekorten aan docenten en een dreigende numerus fixus bij enkele universiteiten die de studie kunstmatige intelligentie (AI, artificial intelligence) aanbieden. Onder meer de Universiteit van Amsterdan en de Radboud Universiteit Nijmegen zouden het groeiend aantal aanmeldingen voor deze studie niet meer aankunnen. 

 

Startups

'Net nu dit soort studies enorm aan populariteit winnen, moeten we alle zeilen bijzetten om te zorgen dat de instroom qua studenten op peil blijft’, aldus de ondernemingsorganisaties. 'Dit soort technologie wordt belangrijk voor alle bedrijven, van Albert Heijn tot kleine innovatieve start-ups, en sectoren als de logistiek en de medische technologie. We hebben alle slimme koppen de komende jaren nodig om te zorgen dat we de boot niet missen met deze nieuwe technologie.’

 

Verdienvermogen

Tijd voor een nationaal actieplan, opgesteld door bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Dat biedt de kans om gezamenlijk te bekijken wat nodig is in Nederland om - de nu nog goede uitgangspositie - verder uit te bouwen. Met gezamenlijke acties kan onderwijs én onderzoek aantrekkelijker worden gemaakt waardoor het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven deze technologie kan toepassen. 'Dat is van cruciaal belang voor ons toekomstig verdienvermogen', aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Topsectorenbeleid

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat door slimme inzet van bijvoorbeeld parttime docenten, promotieonderzoek bij bedrijven, extra financiering vanuit bedrijven en overheid, en door slimme samenwerking veel kan worden bereikt. 'We hebben de afgelopen acht jaar in het topsectorenbeleid laten zien dat zo’n aanpak werkt, met een half miljard euro aan private extra investeringen tot gevolg. Als het gaat om kunstmatige intelligentie is zo'n stevige aanpak ook cruciaal. Veel universiteiten en bedrijven, waaronder start-ups, zijn bezig met AI. Het is zaak de krachten te bundelen', aldus de ondernemingsorganisaties.