Nederland en Frankrijk intensiveren samenwerking innovatie en verduurzaming

12-04-2023

Nederland en Frankrijk versterken de samenwerking op het gebied van digitalisering, sleuteltechnologieën en verduurzaming van de industrie. Dit is vastgelegd in een Pact voor Innovatie en Duurzame Groei dat is ondertekend door de Nederlandse ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de Franse minister Roland Lescure (Industrie) en de voorzitters van Franse en Nederlandse ondernemersorganisaties Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW).

 

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Zowel Franse als Nederlandse bedrijven behoren tot de Europese koplopers op het gebied van innovatie en duurzame technologie. Bijvoorbeeld bij het ontwerp en de productie van nieuwe chiptechnologie, of de bouw van windmolens op zee en de ontwikkeling van waterstof. Het Frans-Nederlandse innovatie- en verduurzamingspact werkt als een vliegwiel voor intensievere samenwerking tussen technologische ecosystemen in Grenoble en Eindhoven.’

 

Staatsbezoek Macron

Het pact is ondertekend tijdens het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Nederland. Het nieuwe innovatiepact moet leiden tot nog intensievere samenwerking tussen Nederlandse en Franse bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van bijvoorbeeld halfgeleiders, quantum, kritieke grondstoffen, duurzame mobiliteit en energie-infrastructuur. Aansluitend aan de ondertekening van het pact gingen Franse en Nederlandse bedrijven onder leiding van Thijssen met elkaar in gesprek over nieuwe samenwerkingen om zo gelijk de daad bij het woord te voegen.

 

Sleuteltechnologieën voor innovatie en digitalisering

Zowel Nederland als Frankrijk zetten gericht in op innovatie en verduurzaming als antwoorden op vele uitdagingen zoals grondstoffenschaarste, digitalisering, verduurzaming en veiligheid. Dat is naast de basis voor groei, ook nodig om bijvoorbeeld economisch minder afhankelijk te worden van landen van buiten de EU. Bedrijven uit de twee landen behoren tot de koplopers op het gebied van halfgeleiders zoals de ontwikkeling en productie van chips(machines) en technologieën zoals fotonica. Op het gebied van quantumtechnologie bundelen beide landen de krachten door te investeren in de uitwisseling van zowel kennis en onderzoekers als het coachen en financieren van startups.

 

Verduurzaming industrie en energie-infrastructuur

De verdere verduurzaming van de industrie, inzetten op duurzame energie-infrastructuur (zon, wind, waterstof) inclusief opslag voor een flexibeler energiesysteem, het verminderen van afhankelijkheid van kritieke grondstoffen en halfproducten zijn andere terreinen waarop beide landen de samenwerking intensiveren. Bijvoorbeeld tussen AirFrance-KLM en energiebedrijf Totalenergies met de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof.