‘Nu doorpakken met bemiddeling én innovatie in stikstofdossier’

01-07-2022

‘Het benoemen van een bemiddelaar om de boeren weer aan tafel te krijgen is een goed idee en moet zo snel als mogelijk gebeuren. Deze bemiddelaar (met gezag bij alle partijen) moet daarnaast serieus de ruimte krijgen van het Kabinet om nieuwe bewezen innovaties toe te passen. Anders blijven oplossingen die boeren meer perspectief bieden en goed zijn voor natuurherstel ten onrechte onnodig op de plank liggen. Ook moet de bemiddelaar een duidelijk keuzemenu ontwikkelen dat voor boeren concreet maakt welke opties er voor hen zijn.’ Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen naar aanleiding van alle protesten en de steeds verdere escalatie van het stikstofconflict.

De leden van VNO-NCW maken zich enorme zorgen over de grote spanningen in de samenleving. Ook omdat dat tot gevolg kan hebben dat het voor de boeren alleen maar langer duurt voordat duidelijk is welk perspectief er is en ons land nog weer langer op slot blijft. De verlening van vergunningen staat sinds de PAS-uitspraak van de Raad van State al drie jaar zo goed als stil.

 

Bemiddelaar volgende week aan de slag

Thijssen: ‘Niemand heeft er belang bij dat we in de loopgraven blijven zitten. We moeten het stikstofdossier zo snel mogelijk weer vlottrekken. De bemiddelaar zou volgende week al aan de slag moeten gaan, zodat boeren weer vertrouwen krijgen dat er serieus naar hen geluisterd wordt.’

 

Ruimte voor toepassing van innovatie

Het bemiddelingstraject kan volgens Thijssen alleen succesvol zijn wanneer er meer ruimte komt voor het toepassen van innovaties. ‘Vanzelfsprekend moeten die wel juridisch houdbaar zijn anders blijft het land plat liggen als gevolg van rechtszaken.’ Thijssen wijst daarbij op meerdere bewezen innovaties die beschikbaar zijn, zoals van Lely, maar ook van veel andere bedrijven die technologische oplossingen leveren die zorgen voor een grote reductie van de stikstofuitstoot.

 

Keuzemenu voor gebiedsgerichte aanpak

De bemiddelaar moet volgens VNO-NCW daarnaast een duidelijk keuzemenu samenstellen, zodat boeren weten welke opties er voor hen zijn. In de praktijk zijn er al veel voorbeelden. Het kan bijvoorbeeld gaan om andere manieren van boeren die gecombineerd kunnen worden met andere verdienmodellen zoals natuurbeheer of CO2-opslag. Het is verstandig die zo snel mogelijk op te halen.

 

Alle sectoren gaan hun bijdrage leveren

Thijssen benadrukt dat het vanzelfsprekend is dat alle sectoren hun bijdrage willen en zullen leveren aan de oplossing van het stikstofvraagstuk. Ook roept zij bedrijven op om in de gebiedsprocessen mee te denken wat zij kunnen doen.

 

Achtergronden

Een jaar geleden presenteerde een alliantie van LTO, Natuur & Milieu, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten, VNO-NCW en MKB-Nederland het plan ‘Duurzaam Evenwicht’ gemaakt om uit de loopgraven te komen en het stikstofvraagstuk op te lossen.