Ondernemers: aangescherpte maatregelen vragen ook om extra steun

03-11-2020

‘Het is nu zaak om de druk op de zorg te verlichten. De verlenging van de gedeeltelijke lockdown en de extra maatregelen zijn echter een hard gelag voor nog meer ondernemers.’ Zo reageren VNO-NCW en MKB-Nederland op de aangescherpte maatregelen van het kabinet waardoor onder andere ook bioscopen, pretparken, musea en theaters de komende twee weken moeten sluiten.

 

Steunpakket aanpassen

‘Het is belangrijk om het steunpakket daarop aan te passen en nu ook vooruit te kijken en weer perspectief te bieden aan ondernemers en samenleving. Daarom moeten deze weken worden benut om slimme praktijkproeven te doen die uitwijzen hoe bijvoorbeeld de horeca na de gedeeltelijke lockdown weer gasten kan ontvangen. Op basis daarvan kunnen we een meer mee-ademend maatregelenpakket maken dat geïntegreerd wordt in de routekaart van het kabinet’, aldus de organisaties.  

 

Klap voor reisbranche

Omdat het aantal besmettingen licht dalend is, was er hoop dat extra maatregelen niet nodig waren. Ondernemers zijn daarom natuurlijk teleurgesteld, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Er zijn nu nog meer ondernemers die de deuren moeten sluiten en de huidige gedeeltelijke lockdown blijft sowieso tot half december een feit, waardoor onder andere de horeca en de evenementenbranche zwaar worden geraakt.’ Voor de reisbranche is het een klap dat het kabinet dringend adviseert om tot half januari niet naar het buitenland te gaan.

 

Slimmere maatregelen

Om iedereen weer perspectief te bieden pleiten de ondernemersorganisaties ervoor om de komende  weken alles op alles te zetten om het maatregelenpakket slimmer te gaan maken, met de focus op wat wél kan. Hoe kunnen restaurants, evenementen en andere bedrijven straks wel weer veilig open in plaats van dat hele sectoren steeds dicht moeten zodra het aantal besmettingen oploopt. In samenwerking met branches werken de ondernemersorganisaties aan voorstellen daartoe. ‘Zo benutten we de tijd die we nu hebben maximaal om te zorgen dat we minder grof hoeven te schieten bij de bestrijding van het virus’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.’ Zij wijzen erop dat ook de uitbreiding van de testcapaciteit met ook sneltesten, waar in samenwerking met de overheid en de GGD-en hard aan wordt gewerkt, in dit verband van groot belang is.

 

Vergoeding voor vaste lasten

De ondernemersorganisaties hebben eerder al benadrukt dat bij nieuwe aangescherpte overheidsmaatregelen steeds opnieuw moet worden gekeken naar het steunpakket en extra ondersteuning - maatwerk - voor de sectoren die erdoor worden geraakt. ‘Daarover spreken we met het kabinet. Een hogere vergoeding voor de vaste lasten voor de getroffen sectoren nu alles zoveel langer gaat duren, is in ieder geval bittere noodzaak .’

 

Aan de regels houden om erger te voorkomen

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen iedereen op zich aan de regels te houden. Zo moet iedereen die thuis kan werken, dat ook echt doen, zoals de organisaties ook in hun campagne benadrukken. Ondernemers moeten zich blijvend inspannen om te werken volgens de brancheprotocollen en die ook te handhaven. ‘We moeten er met elkaar voor zorgen dat zwaardere maatregelen straks niet nodig zullen zijn.’ Met name de regio’s met de hoogste besmettingscijfers lopen anders het risico dat winkels en scholen dicht gaan en er een avondklok wordt ingesteld.