'Ondernemers doen niet genoeg aan cybersecurity'

13-06-2018

De omvang en ernst van een digitale dreiging in Nederland is groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Ondernemers nemen echter nog niet genoeg maatregelen om cyberaanvallen af te weren.  

 

Dat is de conclusie van het rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2018, dat woensdag is gepubliceerd door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven de uitkomsten van het Cybersecuritybeeld Nederland. 'De cyberdreigingen zijn reëel en vragen om een adequate respons. Alleen als de cybersecurity op orde is, kunnen de kansen van digitalisering ook echt worden gegrepen', aldus beide ondernemingsorganisaties.

 

Gijzelsoftware

De Nederlandse maatschappij en economie zijn volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. De gevolgen van uitval kunnen daarom ontwrichtend zijn voor de maatschappij, zo is in het onderzoek te lezen. Bij cyberaanvallen kan het gaan om beroepscriminelen die kostbare informatie stelen of gijzelsoftware plaatsen. Maar ook landen voeren digitale aanvallen uit om strategische informatie te verkrijgen, of de publieke opinie te beïnvloeden.

 

Basismaatregelen voor digitale veiligheid

Uit het rapport komt naar voren dat ondernemers niet altijd de nodige basismaatregelen nemen om cyberaanvallen af te weren. Te denken is aan het tijdig installeren van updates of het voorkomen van tekortkomingen in configuraties. Die basisprincipes zijn echt van belang, onderschrijven VNO-NCW en MKB-Nederland. Op de deze maand gelanceerde website van het Digital Trust Center (DTC) staan de belangrijkste basismaatregelen voor digitaal veilig ondernemen genoemd.

 

Voorlichtingsbijeenkomst Digital Trust Center

VNO-NCW en MKB-Nederland zitten in de programmaraad van het DTC en zullen input leveren zodat het digitale kenniscentrum aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.

Op 21 juni houden beide werkgeversorganisaties een voorlichtingsbijeenkomst voor hun leden waar zij aan kunnen geven welk informatie zij van het DTC willen.