Ondernemers kiezen Dubai en Brussel als beste buitenlandse post

30-03-2023

De diplomatieke posten van Dubai (kleine post) en Brussel (grote post) komen als beste uit de bus bij de verkiezing voor de Ambassadeprijs 2023. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt en is een initiatief van ondernemersverenigingen evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland, in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeprijs werd vandaag uitgereikt tijdens de Ambasadeursconferentie 2023 in Den Haag en kent een lange historie. Dit jaar werd de prijs voor de 20e keer uitgereikt.

 

Waardering lokaal netwerk

Zowel de post in Dubai als in Brussel onderscheiden zich volgens ondernemers in het leggen van lokale contacten en het verschaffen van marktinformatie. Wat betreft Brussel werd specifiek informatie over de cultuur van het zakendoen in België op prijs gesteld. Dubai kreeg een nadrukkelijke pluim voor de assistentie bij missies en beurzen. Vorig jaar vond de World Expo plaats in Dubai en werden en meerdere handelsmissies naar het emiraat georganiseerd.

 

Buitenlandse dienstverlening krijgt 9,5

De 300 respondenten van het onderzoek bestaan uit bedrijven die het afgelopen jaar door een buitenlandse post zijn ondersteund bij internationalisering in de verschillende landen waar posten zijn gevestigd. Dat kunnen zowel ambassades als consulaten zijn. Ondernemers nomineren hun post en geven een oordeel over de dienstverlening van buitenlandse ambassades en consulaten. Die was ook afgelopen jaar weer onverminderd hoog met een 9,5.

 

Postennetwerk onmisbaar voor ondernemers

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘De Russische inval van Oekraïne heeft wereldwijd enorm ingrijpende gevolgen gehad die zich tot op de dag van vandaag doen gelden – voor burgers en ondernemers. Onze ambassades en consulaten hebben het afgelopen jaar een onmisbare rol gespeeld voor ondernemers. Van het aanboren van nieuwe handelslijnen tot het veiligstellen van toegang tot kritieke grondstoffen. Juist in dit soort situaties blijkt maar weer hoe enorm belangrijk ons postennetwerk is. En gelet de toenemende geopolitieke spanningen in de wereld wordt dit de komende jaren alleen nog maar relevanter.’

 

Internationaal ondernemen niet makkelijker geworden

Steven Lak, voorzitter evofenedex: ‘Ondersteuning van ondernemers bij internationaliseren is meer dan ooit nodig als we naar de actualiteit kijken. Internationaal ondernemen is er niet makkelijker op geworden afgelopen jaren. Eerst door Covid. Aan het begin van het meetjaar 2022 kon nog lang niet overal gereisd worden. Daarna viel Rusland Oekraïne binnen en kende het bedrijfsleven grote problemen bij het sourcen van onze grondstoffen en aanvoerketens. Markten staan onder druk van geopolitiek en protectionisme. Willen we onze levensstandaard behouden en bovendien een rol spelen bij het vergroten van welvaart bij onze handelspartners dan is ondersteuning ter plekke in doellanden onmisbaar.’