Ondernemers tekenen manifest voor start Lelystad Airport in 2019

30-01-2018

Tien bedrijfskringen uit Flevoland en Gelderland en VNO NCW Flevoland hebben vandaag een manifest getekend voor spoedige opening van Lelystad Airport. 'We verzoeken de minister alles te doen wat in haar vermogen ligt om Lelystad Airport op 1 april 2019 als vakantieluchthaven open te stellen', aldus Dirk Jan Verdoorn, namens de ondernemers in de regio en voorzitter van Bedrijfskring Lelystad. Naar verwachting maakt minister Van Nieuwenhuizen begin februari haar besluit kenbaar.

 

Nationaal belang

Het is van nationaal belang voor de mainportfunctie van Schiphol dat nu uitvoering wordt gegeven aan de selectieve groei van Lelystad Airport als vakantieluchthaven, vinden de ondernemers. De doorontwikkeling van Lelystad Airport vormt daarnaast een grote stimulans voor de groei van de economie van Flevoland en omliggende regio's. De ondernemers verwachten een groei van de werkgelegenheid voor de mensen in de omliggende regio. Hierbij gaat het onder andere om banen voor laag- en middelbaar geschoolden, waar een grote behoefte aan is.

 

Grote investeringen

De ondernemersverenigingen en VNO-NCW Flevoland wijzen erop dat jaar in jaar uit, door vier opeenvolgende kabinetten (telkens gesteund door grote Kamermeerderheden) is toegewerkt naar de openstelling van Lelystad Airport als vakantieluchthaven. De overheid en het bedrijfsleven investeerden de afgelopen jaren op grote schaal in grond, gebouwen en infrastructuur.

 

Manifest Lelystad Airport

Naast VNO-NCW Flevoland ondertekenden Bedrijfskring Lelystad, Vereniging Bedrijfskring Almere, Ondernemers Vereniging de Driehoek Dronten, Bedrijfskring Zeewolde, Bedrijven Actief Noordoostpolder, Ondernemersvereniging Groendorpen, Bedrijvenkring Urk, Bedrijvenkring Ermelo, Bedrijvenkring Nunspeet en Stichting Lelystad Airport Moet Door het manifest.