Ondernemers verheugd over verdere verruiming PFAS-normen

01-07-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de extra verruiming van de PFAS-normen voor het grondverzet die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd. Die verruiming houdt in dat voor alle toepassingen de onwerkbare norm van 0,1 microgram/kg verdwijnt, evenals het verschil in regels tussen grond en bagger. Ook de PFAS-normen voor landbodems worden verder verruimd. De ondernemingsorganisaties verwachten dat nu nagenoeg alle grondverzet op korte termijn weer op gang kan komen.

 

Nauw betrokken

Na hevige protesten van bedrijven had de staatssecretaris de PFAS-normen vorig jaar november ook al verruimd. Tot nu toe lag de toepassing van grond in waterbodems,  grondwaterbeschermingsgebieden en diepe plassen echter nog voor een groot deel stil, waardoor vele bouw- en infrabedrijven maandenlang zijn geraakt. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de verruiming.  De druk wordt hoog gehouden om alle knelpunten op te lossen.

 

Herhaling voorkomen

De komende periode wordt gewerkt aan een definitief handelingskader voor PFAS, Daarin wordt op basis van verder RIVM-onderzoek gekeken of normen verder omhoog kunnen, en hoe de nog resterende problemen – zoals hoe om te gaan met grond en bagger boven de normen – verder kunnen worden opgelost. De ondernemingsorganisaties zijn ook betrokken bij de blauwdruk die wordt ontwikkeld voor het omgaan met zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen. Zo wordt voorkomen dat bedrijven opnieuw in een vergelijkbare situatie belanden zodra problemen met een nieuwe stof worden verwacht. Het definitieve handelingskader is naar verwachting volgend jaar gereed.