Ondernemersorganisaties herhalen oproep: ‘Werk thuis als dat kan’

09-11-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland doen samen met het kabinet en de vakbonden opnieuw een gezamenlijke oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Belemmeringen hiervoor moeten sneller in beeld komen én worden aangepakt. Ook hebben de ondernemersorganisaties met het kabinet afspraken gemaakt over het tegengaan van de drukte in de detailhandel.

 

Grote verschillen in naleving

Vanuit het gezamenlijke belang dat winkels open kunnen blijven, hebben de overheid en detailhandel twee weken geleden al heldere afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er verantwoord kan worden gewinkeld en winkelpersoneel veilig kan werken. Niettemin constateert het kabinet dat er grote verschillen zijn tussen winkels in de naleving hiervan. Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (EZK) hebben daarom met ceo’s van grote ketens overlegd over hoe dat beter kan. Zo is afgesproken dat de grote winkelketens het voortouw nemen om toezicht in winkelgebieden te organiseren. Ook is besproken dat er naast de handhaving door winkelpersoneel afspraken komen over publieke handhaving. Hierover wordt het gesprek volgende week voortgezet.

 

Knelpunten aanpakken

Niet iedereen kan thuiswerken, maar om het coronavirus te bestrijden is het van belang dat iedereen die dat wél kan, dat ook zoveel mogelijk doet. Samen met het kabinet roepen VNO-NCW en MKB-Nederland hun leden opnieuw op om hier navolging aan te geven. Ze gaan verder met elkaar in kaart brengen waar er nog knelpunten zitten en hoe die kunnen worden aangepakt.

 

‘Thuiswerken is topsport’

Thuiswerken trekt op veel mensen een grote wissel, zowel fysiek als mentaal. Het ministerie van SZW start daarom op 16 november een campagne die extra aandacht vraagt voor mentale fitheid. De bestaande campagne fysieke belasting wordt meer op thuiswerken gericht. En samen met VNO-NCW en MKB-Nederland loopt de campagne ‘thuiswerken is topsport’. Verder richt SZW een digitaal platform op voor werkgevers (via slimwerkgeven.nl) en werkenden (via hoewerktnederland.nl) met alle informatie over thuiswerken, regels, goede voorbeelden en tips.