Ondernemersorganisaties: ‘Uitgangspunten nieuw coronabeleid positief’

01-04-2022

Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid in het toekomstige coronabeleid. Het is daarom goed dat het kabinet uitgaat van verschillende scenario’s en bijpassende maatregelen, met als uitgangspunt dat de samenleving open blijft en de mogelijkheid van compensatie voor ondernemers in de worst case. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de kabinetsbrief over de corona-aanpak voor de langere termijn, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

 

Coronastrategie

De ondernemingsorganisaties hebben vertrouwen in de door het kabinet opgestelde coronastrategie. ‘Daar volgt nog een verdere uitwerking op, maar de richting en de beleidsvoornemens in de brief zijn in elk geval goed. Daarmee zijn we in principe beter voorbereid op mogelijk nieuwe oplevingen van het virus komend najaar en winter. Dat vereist echter wel dat alle voornemens aan overheidskant tijdig worden uitgevoerd en er is geleerd van de lessen uit de eerste twee coronajaren.’

 

Houvast

In de langetermijnstrategie schetst het kabinet een aantal mogelijke scenario’s over de ontwikkeling van het virus met bijpassende maatregelen. Voor ondernemers is het belangrijk dat die houvast bieden en dat ze weten dat er in ergste geval, als de deuren toch weer op slot moeten, nog steeds de mogelijkheid van compensatie bestaat. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet in de praktijk straks blijken of de maatregelen ook echt werken. ‘

 

Schuldenproblematiek

Ten aanzien van de schuldenproblematiek en de onmogelijkheid van ondernemers om te kunnen stoppen zonder ook privé alles kwijt te raken, gaat het kabinet werken aan routes om maatwerkoplossingen mogelijk te maken. De ondernemingsorganisaties geven die aanpak een kans en zullen daar een goede vinger aan de pols houden. ‘Ons uitgangspunt is en blijft dat ondernemers die buiten hun schuld door corona ernstig in de financiële problemen zijn gekomen, hulp verdienen om daar weer uit te komen.’