Oproep aan gemeenten: Koester lokaal ondernemerschap

01-03-2022

Gemeenten kunnen en moeten meer doen voor hun ondernemers. Dat zeggen voorzitters Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag in het Algemeen Dagblad. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben zij een brief gestuurd naar lokale lijsttrekkers met onderwerpen waar gemeentebesturen de komende jaren extra aandacht voor zouden moeten hebben.

 

Onmisbaar

Volgens Thijssen en Vonhof moeten gemeenten hun lokale bedrijfsleven koesteren en faciliteren. Ze zijn niet alleen van belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, maar leveren ook een grote maatschappelijke bijdrage en zijn onmisbaar bij alle grote transities waar we voor staan.
Vonhof wijst onder meer op de penibele financiële situatie met vaak hoge schulden waarin veel lokale ondernemers na twee jaar corona zitten. Daarbij passen geen verhogingen van de lokale lasten. “Geef ondernemers ook langjarig de tijd om gemeentelijke schulden terug te betalen en voer een pauzejaar in”, aldus Vonhof in het AD.

Thijssen stipt ook de vaak veel te lange trajecten van vergunningverlening aan, waar de ondernemersorganisaties veel klachten over krijgen. “Nu is er vaak weinig capaciteit bij de gemeente om die vergunningverlening vlot te laten verlopen en blijft een aanvraag maar op het bureau van die ambtenaar liggen.”

 

Meer aandacht voor bedrijventerreinen

De twee ondernemersvoorzitters vragen verder specifiek aandacht voor bedrijventerreinen, die mede door ruimtegebrek en oprukkende woningbouw soms in de verdrukking komen te zitten. “Terwijl daar een derde van alle werkgelegenheid en groot deel van onze verdiencapaciteit zit.”

Ook doen zij een oproep om kansen van lokale bedrijven bij aanbestedingen te vergroten en zoveel mogelijk lokaal in te kopen. “Gemeenten moeten goed zicht hebben op wat lokale bedrijven te bieden hebben, bijvoorbeeld via een bedrijvenregister waarmee lokale ondernemers kunnen laten zien wat zij aan producten en diensten in huis hebben. Zo kunnen opdrachten makkelijker binnen de eigen gemeente worden verstrekt.

 

Lees hier de brief van Thijssen en Vonhof aan de lokale lijsttrekkers, download onze Lokale Investeringsagenda: Ondernemen voor uw gemeente of bezoek onze verkiezingspagina