PBL positief over voorstellen stikstofversnelling, uitvoeringskracht van belang

01-06-2021

‘Het voorstel om uit de stikstofimpasse te komen van VNO-NCW, MKB-Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en LTO Nederland bevat verschillende bouwstenen die natuurdoelen en versoepeling van vergunningverlening dichterbij kunnen brengen.’ Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een eerste reflectie.

 

Waardevolle elementen

‘Het accent op een gebiedsgerichte aanpak, de versterking van natuur, het meersporenbeleid om perspectief aan de landbouwsector te bieden en de voorgestelde governance om het geheel tot realisatie te brengen, zijn waardevolle elementen’, aldus het PBL.

 

Complexe opgave

‘Het PBL laat ook zien hoe complex de opgave is en zij wijzen terecht op enkele risico’s. Zo moet de uitrol van onder meer innovaties en landinrichting voortvarend worden opgepakt. Voldoende budget en menskracht, vooral bij lagere overheden, is verder cruciaal om tot goede en snelle uitrol te komen,’ aldus de betrokken partijen.

 

Verdere uitwerking nodig

Het PBL gaf op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met spoed een eerste reflectie op de vorige week gepresenteerde plannen. ‘Dit is zeer behulpzaam voor het vervolg,’ aldus de partijen achter het versnellingsakkoord.

Bij aankondiging van het versnellingsplan stelden de partijen al vast dat verdere uitwerking nodig is. Over de verdere doorrekening en uitwerking voeren partijen nu overleg met formerende partijen, betrokken ministeries en overheden en met andere (maatschappelijke) partijen.