PFAS-crisis niet nodig als beter naar bedrijven was geluisterd

06-11-2020

Bedrijfslevenorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland voelen zich gesteund door de evaluatie van de totstandkoming van de PFAS-regels. Het bevestigt hoe belangrijk goede afstemming met het bedrijfsleven is bij het maken van nieuwe wet- en regelgeving, verklaren VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Slechte afstemming

Gisteren werden de conclusies bekend van de evaluatie, die antwoord geeft op de vraag van de Tweede Kamer waarom er zo veel misging bij de totstandkoming van de PFAS-regels in 2019. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat het Rijk de nieuwe PFAS-regels beter had moeten afstemmen met het bedrijfsleven en lokale overheden. Verder bleek ook de regionale aanpak van het rijk niet te werken.

 

Financiële problemen

Het chemische PFAS komt bijna overal in lage hoeveelheden voor in de grond, maar blijkt bij hoge concentraties schadelijk te zijn voor de gezondheid. Het Rijk verbood verplaatsing van grond met te veel PFAS, waardoor vooral de bouw en de baggerssector in 2019 in grote (financiële) problemen kwamen. Om de schade voor ondernemers enigszins te vergoeden is in december 2019 het Borgstellingskrediet (BMKB) voor door PFAS getroffen bedrijven verruimd en in april is de NOW voor hen opengesteld.

 

Belangrijke samenwerking

De evaluatie toont volgens VNO-NCW en MKB-Nederland weer eens aan hoe belangrijk goede publiek-private samenwerking is. Vooral om te voorkomen dat bedachte regels in de dagelijkse uitvoeringspraktijk niet werken. Dat is de dure les van PFAS, zeggen de ondernemingsorganisaties. De regels zijn nu een aantal keren verruimd en het grootste deel van het werk is weer op gang gekomen.

 

MKB-Toets

Inmiddels loopt de samenwerking tussen rijk en decentrale overheden en bedrijfsleven gelukkig weer beter, zet VNO-NCW en MKB-Nederland. Om te voorkomen dat bij een volgens riskant en wijdverbreid stofje weer alles vastloopt, wordt nu gewerkt aan een algemeen handelingskader voor niet-genormeerde stoffen. Met een MKB-Toets moeten we zorgen dat dit kader ook werkbaar is voor het grote aantal mkb-bedrijven werkzaam in de bouw- en baggersector, aldus de twee ondernemingsorganisaties.