‘Planbureaus leggen vinger op witte vlek in analyse Klimaatakkoord’

28-09-2018

‘Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CPB leggen precies de vinger op een witte vlek.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de analyse van de 10 juli gepresenteerde contouren voor een Klimaatakkoord.

 

Te weinig aandacht in Klimaatakkoord voor dwarsverbanden

Volgens de ondernemingsorganisaties is heel veel goed werk verricht tot op heden, maar blijkt uit de PBL-analyse dat er inderdaad nog te weinig aandacht is in het Klimaatakkoord voor de dwarsverbanden tussen de sectoren en de winst die daar is te behalen. Eerder waarschuwden zij al voor dit risico. ‘We moeten veel meer kijken naar de winst die er is te halen met het omzetten van bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit in warmte of in waterstof voor toepassingen in de industrie, gebouwde omgeving, transport en landbouw', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Het uitwerken van dit soort plannen over sectoren heen kost misschien iets meer tijd, maar zet Nederland en het klimaat uiteindelijk echt op voorsprong.’

 

Kaders en keuzes nodig evenals inzicht in de kosten

Het goede nieuws uit de analyse van PBL en CPB is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland dat alle verzamelde maatregelen in het Klimaatakkoord inderdaad technisch optellen tot 49 procent CO2-reductie in 2030. Er is dus al goed werk verricht in een hele korte tijd, vinden de ondernemingsorganisaties. 'Dat is een ongekende prestatie van alle branches, bedrijven, overheden en NGO’s die hieraan hebben gewerkt. Nu is het alleen van belang dat de overheid duidelijk aangeeft wat de kaders worden waar we de komende maanden mee verder kunnen werken. Alleen zo kunnen we straks tot een uitgekiende mix van maatregelen komen die effectief zijn. Jammer, maar begrijpelijk, is dat het CPB nog niet uitgebreid kon reageren op de kosten en betaalbaarheid van de transitie. Juist dit is een cruciale randvoorwaarde voor draagvlak en uiteindelijk succes.’  

 

De tijd nemen voor een succesvol akkoord

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk dat we de komende tijd echt de tijd nemen om tot een succesvol Klimaatakkoord te komen dat voor alle partijen kan werken. Dit vraagt behalve de goede randvoorwaarden een uitgewerkte publiek-private aanpak die leidt tot echte doorbraakprojecten. ‘Van de burger, tot de bakker en de slager, tot de zware industrie; iedereen moet er de komende 30 jaar mee kunnen werken en enthousiast van worden. Anders blijft het bij een papieren werkelijkheid waar het klimaat noch de Nederlandse samenleving en economie beter en sterker van wordt. Daarnaast is een succesvol Klimaatakkoord ook van belang om onze voorzieningszekerheid op lange termijn veilig te stellen', stellen de ondernemingsorganisaties.

 

Meer weten, klik hier voor de video 'Nederland wordt een circulaire economie'.