'Praktische China-strategie geeft EU handvatten voor goed beleid'

16-01-2020

Met 130 beleidsaanbevelingen heeft Business Europe volgens VNO-NCW vandaag een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen om te gaan met de kansen en toegenomen uitdagingen die China biedt.

 

Als EU voldoende schaal

Business Europe is de koepelorganisatie van Europese werkgeversorganisaties. ‘Alleen op Europees niveau en met de ruggensteun van een interne markt met 500 miljoen consumenten hebben we voldoende schaal om China goed tegenwicht te bieden. Het is dan ook goed dat juist Business Europe (BE) deze strategie zo doorwrocht heeft uitgewerkt voor de Europese Commissie en de Europese Raad van Regeringsleiders,’ aldus VNO-NCW.

 

Meer invloed 

De situatie in China verslechtert volgens de Europese Koepel van ondernemers eerder dan dat het verbetert. Zo waarschuwt BE voor de toegenomen invloed van de communistische partij op Westerse bedrijven die actief zijn in China. Ook signaleren ze toegenomen risico’s ten aanzien van oneerlijke concurrentie en bijvoorbeeld gedwongen technologieoverdracht. ‘De Chinese economie wordt weer meer staats-gestuurd en China wordt meer en meer een systeemrivaal dan de afgelopen twee decennia.’

 

Strategisch en praktisch

Kern van de nieuwe strategie is dat al deze ontwikkelingen de EU nopen tot een veel meer strategische en praktische benadering. ‘De strategische autonomie en de economische soevereiniteit van de EU zijn anders in het geding’ zo waarschuwt BE in haar China-visie. Volgens de ondernemers is urgente actie nodig op multilateraal niveau via de WTO en in nauwe samenwerking met landen als de VS en Japan. Bilateraal is het essentieel dat de EU en China een goed handelsverdrag afsluiten

 

Samen en solo

Om dat deze twee sporen waarschijnlijk heel erg veel tijd gaan kosten in het huidige en gespannen tijdgewricht, verwacht Business Europe, is het essentieel dat Europa ook eigenhandig tegenwicht biedt aan China als dat nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door goede toetsen op investeringsprojecten en het verzachten van de marktverstoringen die Chinees (staats)beleid op de Europese markt heeft.

 

Eén front

‘Daarnaast moet de EU veel meer werk maken van het eigen concurrentievermogen, nieuwe technologie en bijvoorbeeld het veilig stellen van de aanvoer van schaarse metalen die nodig zijn voor de energietransitie. ‘Dit kan alleen als de EU zich niet uit elkaar laat spelen en één front blijft vormen’, aldus Business Europe.

 

Meer weten? Lees hier de nieuwe strategie en alle voorstellen.