Reactie VNO-NCW en MKB-Nederland op exit poll

06-06-2024

Europa is belangrijk voor onze veiligheid, onze economische ontwikkeling en voor het succesvol kunnen aanpakken van grote grensoverschrijdende problemen zoals klimaat. Het is daarom goed dat meer mensen dit jaar zijn gaan stemmen en dus dat belang zien. Voor het nieuwe Europese parlement en de nieuwe Europese Commissie ligt een grote taak om Europa in alle opzichten weerbaarder te maken en ervoor te zorgen dat ondernemen binnen de EU makkelijker wordt.

 

 • Het betreft een eerste exitpoll dus we moeten de nodige slagen om de arm houden ten aanzien van de definitieve uitkomst.
   
 • Het lijkt erop dat de pro-Europese partijen een ruime meerderheid van de Nederlandse zetels halen en dat vinden wij positief.
   
 • Het is goed te zien dat de opkomst hoger is dan 5 jaar geleden en dat weer meer mensen het belang van deze Europese verkiezingen zien. De Europarlementariërs hebben wezenlijke invloed op de uiteindelijke vorm van Europese wetgeving en Europese regels liggen aan de basis van veel Nederlandse wetgeving. Er is dus een direct belang voor burgers en ondernemers.
   
 • Onze inzet (met tal van activiteiten) is de afgelopen periode dan ook geweest om te wijzen op het belang van deze verkiezingen voor onze veiligheid, voor onze economische toekomst én voor het succesvol kunnen aanpakken van talloze grensoverschrijdende problemen (klimaatverandering, migratie, etc).
   
 • We wachten nu tot en met zondag de uitslagen in andere EU-landen af, evenals wat deze exact betekent voor de vorming van een nieuwe Europese commissie en de verhoudingen in het Europees Parlement.
  Voor ondernemers is onder meer van belang dat we de concurrentiekracht van Europa versterken, de regeldruk aanpakken en de kracht van de interne markt herstellen. Ook moet de EU beter zijn voorbereid op de mogelijkheid van grote geopolitieke conflicten en voor verschillende zaken minder afhankelijk worden van andere grootmachten. Dit vraagt om gericht Europees en nationaal beleid, omdat anders onze brede welvaart verder onder druk komt. Het nieuwe Europese Parlement en de nieuwe Commissie zullen dus aan de bak moeten.
   
 • VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken verder het belang dat Nederland als constructieve partner blijft bijdragen aan samenwerking binnen de EU. In een geopolitiek onrustige wereld zijn we gebaat bij een stabiele en sterke Europese Unie. Alleen samen staan we sterker.

Meer weten over onze Europese agenda?

De prioriteiten van het Nederlandse bedrijfsleven voor de Europese agenda voor 2024-2029 leest u hier.