'Sectorplannen voor corona hopelijk nooit nodig'

16-09-2022

'Het bedrijfsleven heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om sectorplannen te maken voor het geval het covid-virus weer massaal toeslaat. Toch hopen we dat we ze in de lade kunnen laten de komende jaren en dat de samenleving in alle situaties gewoon open kan blijven.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van de nieuwe kamerbrief van de minister van VWS over het covid-beleid de komende periode. 

 

Sectorplannen onderdeel covid-beleid

De plannen van de sectoren bevatten allerlei maatregelen die eventueel kunnen worden ingezet als het covid-virus weer fors oplaait. Ze zijn hiermee een belangrijk onderdeel van het totale covid-beleid, dat daarnaast vanuit de overheid onder meer inzet op bijvoorbeeld 1700 ic-bedden, zuurstof thuis, vaccinaties en tal van andere maatregelen in de zorg en daarbuiten. 

 

Thermometer 

Onderdeel van het nieuwe coronabeleid is ook dat aan het covid-dashboard een thermometer wordt toegevoegd. Die geeft in één oogopslag voor alle Nederlanders weer wat de epidemiologische situatie is.

 

Maatregelenladders van licht naar zwaar 

De sectorplannen van de branches zijn door de overheid nog verder uitgewerkt in heel beknopte maatregelenladders. Dit zijn stappen van licht naar zwaar die genomen kunnen worden om een opleving van het virus te remmen. Zo moet worden voorkomen dat een sector de deuren weer moet sluiten. Deze acties variëren van maatregelen die sectoren zelf kunnen nemen (preventie), zoals looproutes en handpompjes bij de deur, tot maatregelen die de overheid kan nemen op basis van de maatregelenladders (juridisch-afdwingbare interventiemaatregelen) zoals het invoeren van de 1,5 meter afstand of een alternatief daarvoor.

 

Kijk hier voor alle plannen van de sectoren.