SER maakt afpraken over hybride werken

01-04-2022

Onder de noemer “Hybride werken? Dat regelen we samen!” zijn er vandaag door kroonleden, werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt in de SER over het zogeheten hybride werken.

 

Opmars

Hybride werken (deels op kantoor en deels daarbuiten) is binnen bedrijven overduidelijk bezig aan een opmars na twee jaar corona. Om de kansen van hybride werken te blijven benutten (o.a. betere werk-privé-balans, minder reistijd, etc.) en de risico’s te ondervangen brengt de SER vandaag dit advies uit aan het Kabinet.

 

In overleg – geen wettelijk recht op thuiswerken

Kern van het advies is dat wordt geadviseerd dat werkgevers en werknemers hybride werken in overleg gezamenlijk vormgeven, op een manier die past bij hun situatie en het bedrijf. De SER adviseert ook om daar collectieve afspraken over te maken met de OR, via de personeelsvertegenwoordiging of via een CAO. Er komt geen wettelijk recht op thuiswerken.

 

Redelijkheid en billijkheid

Zijn er geen collectieve afspraken waar op kan worden teruggevallen dan beoordeelt en toetst de werkgever verzoeken van de werknemer aan het criterium van redelijkheid en billijkheid. Dit biedt werknemers meer zeggenschap over hybride werken, maar biedt werkgevers tegelijkertijd ruimte voor maatwerk binnen hun organisaties. Een kloof tussen mensen die wel en niet hybride kunnen werken moet worden voorkomen aldus de SER.

 

Eindverantwoordelijk

“Vanzelfsprekend erkent de SER dat ondernemers eindverantwoordelijk zijn voor het verdienvermogen en continuïteit van hun onderneming en daarmee voor de organisatie van het werk. Het is echter ook vanuit deze optiek van belang de mogelijkheden van hybride werken te blijven benutten. Dit is maatwerk, in overleg met de medewerkers van bedrijven”. 

‘Uit eerder onderzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland kwam al naar voren dat het hybride werken binnen bedrijven aan een opmars bezig is, omdat het in een grote behoefte voorziet. Hiermee leiden we dat in goede banen’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Met deze adviezen ontstaat een goede balans tussen zeggenschap en maatwerk en kunnen werknemers en werkgevers samen de kansen van hybride werken benutten’.

 

Andere maatregelen

De SER stelt voor het wetsvoorstel ‘werken waar je wilt’ in lijn met het nieuwe SER-advies aan te passen. Daarnaast adviseert de SER om de juiste randvoorwaarden te creëren op het gebied van digitalisering, arbeidsomstandigheden en fiscale regels om hybride werken binnen organisaties goed vorm te kunnen geven. Zo loopt voor grenswerkers bijvoorbeeld de tijdelijke regeling die hybride werken makkelijk maakte in de coronatijd af en is haast geboden om dit goed te regelen voor het grote fiscale of andere consequenties heeft voor werknemers.

Lees meer over