‘Snel deeltijd-WW en werktijdverkorting nodig vanwege stikstof en PFAS’

18-12-2019

Deeltijd WW en werktijdverkorting zijn met spoed nodig voor ondernemers in de door de stikstof- en PFAS-crisis getroffen sectoren. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na crisisoverleg met alle gedupeerde branches. Met zulke instrumenten hopen ze mensen voor deze belangrijke sectoren te kunnen behouden. 

 

Niet op gang

De ondernemingsorganisaties zijn geschrokken van alle signalen uit de getroffen sectoren. De vergunningverlening voor stikstof komt maar niet op gang. En voor PFAS is de situatie door de hogere norm van 0,8 microgram voor de landbodem  wel verbeterd, maar blijft onvoldoende sprake van een breed herstel.

 

Krimp van de bouw

Uit het overleg werd duidelijk dat de bouw volgend jaar gaat krimpen als gevolg van alle perikelen, terwijl de sector oorspronkelijk met 6 procent zou groeien. De productie van bijvoorbeeld heipalen en rioolbuizen stagneert ernstig vanwege de enorme vraaguitval (min 70 procent). De bedrijven zijn bezorgd dat als de bouw in de toekomst weer aantrekt er geen materialen én geen mensen meer te krijgen zijn. Veel bedrijven beschouwen 2020 bij voorbaat al als een verloren jaar. ‘Een gegeven is dat de grootste klappen bovendien nog moeten komen’, aldus ondernemers. 

 

Geen duurzame projecten 

Verder werd tijdens het overleg duidelijk dat de vergunningverlening voor het overgrote deel stilligt op dit moment, ook bedrijfsleveninitiatieven gericht op het Klimaatakkoord en de circulaire economie.  ‘Dus los van het feit dat ondernemers failliet gaan, schiet het kabinet zichzelf ook in de voet door deze initiatieven te frustreren. De klimaatambities worden zo niet gerealiseerd', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Investeringen aan Nederland voorbij

Grote zorgen leven er in tal van branches ook over alle investeringen die aan Nederland voorbijgaan door de huidige impasse en onzekerheid. ‘We horen van diverse bedrijven dat ze Nederland nu links laten liggen met nieuwe investeringen. Sommige internationale bedrijven hebben Nederland als markt al opgegeven. In totaal gaat het om miljarden die we zo mislopen’, aldus een deelnemer aan de bijeenkomst.

 

Problemen niet voorbij

‘Het grote risico is dat de politiek denkt dat de problemen voorbij zijn nu de Spoedwet is aangenomen en er een  aangepaste PFAS-norm is vastgelegd, maar dat is allerminst waar. Onze werkelijkheid is dat we sinds de zomer nog weinig zijn opgeschoten’, stellen ondernemers. Al meer dan een halfjaar worden geen vergunningen meer verleend. De PFAS-norm geeft te weinig ruimte om grondverzet en baggerverwerking weer op gang te brengen.

 

Met spoed gebeuren

In een brief aan de Tweede Kamer hebben VNO-NCW en MKB-Nederland op een rij gezet wat er in hun ogen met spoed vanuit Den Haag moet gebeuren. Daarnaast willen de ondernemingsorganisaties in het nieuwe jaar snel met decentrale overheden en andere organisaties om de tafel om in het land praktische oplossingen te zoeken waardoor ondernemers weer aan het werk kunnen.