‘Snel Deltaplan voor leefomgeving nodig’

11-04-2018

Het is goed dat het kabinet prioriteit geeft aan woningbouw, maar deze opgave moet deel uitmaken van een integrale visie op de fysieke leefomgeving. VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten zo’n ‘Deltaplan’ in een brief aan de Tweede Kamer, die binnenkort debatteert over de bouwopgave voor Nederland.

 

900.000 huishoudens erbij

Naar verwachting zijn er in 2030 18 miljoen inwoners in Nederland en 900.000 huishoudens meer dan er nu zijn. Dat betekent dat er jaarlijks 80.000 tot 85.000 nieuwe (klimaatneutrale) woningen gebouwd moeten worden. Er is nu een tekort aan woningen, waardoor verschillende groepen niet aan een passende woning kunnen komen.

 

Andere opgaven

Een belangrijk deel van de woningbouw zal in de grote steden plaatsvinden. Daarbij zal ook moeten worden gekeken naar de bereikbaarheid, de vermindering van CO2-uitstoot en duurzame stroomproductie. De integrale visie van het kabinet die daarvoor nodig is, moet tot stand komen in overleg met gemeenten en provincies, het bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Eerder met visie komen

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is volgens de ondernemingsorganisaties het aangewezen instrument voor het kabinet om de regie hierin te pakken. De NOVI maakt deel uit van de Omgevingswet die 2021 in werking treedt. Daar kan echter niet op worden gewacht, aangezien de uitvoering van het Klimaatakkoord waarover nu wordt gesproken, in 2019  van start gaat. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten er dan ook voor om de NOVI al in de eerste helft van 2019 gereed te hebben.