Steeds meer ondernemers hebben tekorten aan materialen en mensen

14-02-2022

‘Steeds meer ondernemingen lopen tegen tekorten aan materialen, productiemiddelen en mensen aan.’ Dat blijkt uit de nieuwe Conjunctuurenquête die VNO-NCW en MKB-Nederland elk kwartaal met het CBS en partners (KvK, EIB) houden.

 

Personeelstekort

Elk kwartaal wordt in de Conjunctuurenquête gevraagd welke belemmeringen ondernemers ervaren. De belemmering waarmee ondernemers begin 2022 het meest werden geconfronteerd was personeelstekorten. Dit percentage stijgt al meerdere kwartalen op rij en lag begin 2022 op bijna 28 procent.

 

Ook steeds meer problemen met andere tekorten

Verder geven steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Begin 2022 gaf bijna 14 procent dit aan. Het gemiddelde van dezelfde periode in de jaren 2012-2020 was nog geen 3 procent. Daarbij geven met name grotere bedrijven aan vaker belemmerd te worden. Van de bedrijven met 100 of meer werkzame personen gaf ongeveer 17 procent dit begin 2022 aan. Voor bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen lag dit percentage met 11 procent het laagst. Het percentage ondernemers dat belemmerd wordt door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte lag begin 2022 in vrijwel alle bedrijfstakken boven het langjarig gemiddelde.

 

Industrie meest geraakt door tekorten

Binnen de industrie was het aantal ondernemers dat door tekorten aan materialen en dergelijke belemmerd werd relatief het grootst, namelijk bijna 28 procent. Dit is bijna vijfmaal zo hoog als het langjarig gemiddelde. Ook binnen verhuur en handel van onroerend goed, de bouwnijverheid en de handel lag het percentage flink hoger vergeleken met eerdere jaren. Binnen de horeca lag het aantal ondernemers dat materiaaltekorten ervaarde juist iets lager.

 

Vertrouwen gedaald

In de enquête wordt traditioneel ook altijd het ondernemersvertrouwen gemeten. Ondanks dat in de meeste bedrijfstakken de stemming positief bleef, daalde het ondernemersvertrouwen in de eerste maand van 2022 sterk. Het ondernemersvertrouwen laat sinds de coronapandemie grote schommelingen zien die sterk samenhangen met de geldende coronamaatregelen en die van de voorgaande maanden. Dat geldt in bijzonder voor bedrijfstakken die direct door lockdowns worden geraakt. Zo sloeg in de horeca het sentiment begin 2022 opnieuw volledig om en was het ondernemersvertrouwen het laagst van alle bedrijfstakken.

 

Meer weten? Kijk voor alle cijfers op www.cbs.nl En lees ook dit artikel uit ESB over arbeidsmarkttekorten en de manier waarop de krapte op de arbeidsmarkt kunnen oplossen.