Stichting Arbeidsongevallen doet interessante voorstellen

26-04-2019

Aan de vooravond van 'World Workers Memorial Day' doet de Stichting Arbeidsongevallen vandaag een aantal interessante suggesties, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Secretaris Arbeidsomstandigheden Mario van Mierlo: "We zagen afgelopen jaar opnieuw weer een toename in Nederland van het aantal arbeidsongevallen. Dat is een slechte zaak en dat moet absoluut anders. Dat vraagt iets van ondernemers, maar ook van werknemers zelf."

 

Winst door betere kennis

Volgens Van Mierlo is er al veel winst te behalen door betere kennis van het werk en de stoffen waarmee gewerkt wordt. "Dit is een echte noodzaak en kan snel en eenvoudig door betere risicoinventarisaties en -evaluaties (RIE) en de naleving daarvan. Daar moeten we met zijn allen in Nederland ons meer voor gaan inzetten op de werkvloer." Volgens hem kan dit ook op basis van het recente voorstel van de Commissie Van Straalen die het kabinet adviseeert over verbetering van regelgeving voor het mkb. Deze Commissie adviseerde tot verdere vereenvoudiging van bestaande elektronische middelen, zoals een eenvoudige online tool om die RIE in te vullen. Verder kunnen die middelen meer worden voorzien van een sectorspecifiek menu om zo min mogelijk tijd verloren te laten te laten gaan.

 

Niet beboeten maar actie aan de voorkant

De Stichting Arbeidsongevallen heeft volgens Van Mierlo vandaag een aantal goede voorstellen gedaan voor verbetering. Zo moet niet het beboeten van bedrijven voorop staan, maar juist actie aan de voorkant zodat bedrijven op voorhand maatregelen nemen en leren van incidenten. Juist door daar beter over te adviseren vanuit de Inspectie en met een gezamenlijke aanpak is veel winst te behalen. "We denken nu nog teveel in wettelijke en systeemverplichtingen. Die zijn belangrijk, maar dienen om een preventieve veiligheidscultuur te ondersteunen, want alleen daarmee bereiken we echte veranderingen", aldus Van Mierlo.