Stikstofregels provincie bieden beperkt lucht voor ondernemers en burgers

14-10-2019

‘De nieuwe stikstofaanpak van de provincies zal zich in de praktijk moeten bewijzen’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Duidelijk is dat projecten met alleen een tijdelijke emissie weer door kunnen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de aanleg van windmolens, zeedijken en wegen weer doorgang vinden. ‘Dat is goed nieuws voor veel ondernemers, maar het is maar een hele kleine eerste stap in dit moeizame proces.’

 

Ecologische toets

Andere kleine projecten kunnen mogelijk via een ecologische toets vergund worden.  ‘Wel moeten gemeenten goed op deze mogelijkheid worden gewezen, omdat deze mogelijkheid nog niet overal bekend lijkt’, aldus de ondernemingsorganisaties.  Zij zullen hier aandacht voor vragen bij het Interprovenciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).   

 

Salderen moeilijk

De mogelijk voor bedrijven om met behulp van extern salderen (nieuwe uitstoot compenseren met vermindering van bestaande uitstoot) een vergunning te krijgen zal in de praktijk heel moeilijk zijn. De beleidsregels die provincies stellen maken dat deze optie eerder een uitzondering zijn dan een veel gebruikt middel. Intern salderen is beperkt tot dat deel van de vergunning waar feitelijke installaties of gebouwen voor zijn gebouwd. De ondernemingsorganisaties wijzen er op dat zij hechten aan rechtszekerheid van verleende vergunningen, ongeacht of alle installaties al gerealiseerd zijn.

 

Verwaarloosbare emissie

‘De gebiedsgerichte aanpak van de provincies is de juiste aanpak, die wij ook hebben bepleit. Maar voor projecten met een verwaarloosbare emissie, zoals grotere woningbouwprojecten en nieuwe schone fabrieken, bieden deze nieuwe beleidsregels nog altijd geen oplossing’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Drempelwaarden ontbreken. Veel projecten met een verwaarloosbaar effect op de natuur hadden dan kunnen volstaan met een melding in plaats van een vergunningaanvraag.’ Zij benadrukken dat de maatschappelijke problemen door het stilvallen van de woningbouw met de dag groter worden nu veel van het onderhanden werk opdroogt.

  

Ervaringen melden

De ondernemingsorganisaties roepen ondernemers en burgers op hun ervaringen met betrekking tot de nieuwe regels te melden via het meldpunt stikstof van de organisaties.