'Succesvol klimaatakkoord kijkt over grenzen heen'

26-09-2018

‘Als we het slim doen, kunnen we mondiaal veel meer impact hebben dan we nu denken.’ Dat betogen Cees Oudshoorn en Hans de Boer, algemeen directeur en voorzitter van VNO-NCW, in een artikel over het Klimaatakkoord dat vandaag in het economenblad ESB verschijnt.

 

Waken voor extra vuile uitstoot elders

In het vakblad uiten De Boer en Oudshoorn een aantal bedenkingen bij de kant die het Klimaatakkoord nu dreigt op te gaan. Zo waarschuwen ze voor het gevaar dat extra CO2-reductie in Nederland - in de industrie en bij de productie van elektriciteit - straks leidt tot extra vuile uitstoot elders in Europa. ‘De huidige aanpak staat nog te weinig stil bij de effecten van ons doen over de grens.’

 

Kijk over de grenzen van sectoren heen

Verder kijkt de huidige aanpak volgens hen ook nog te weinig over grenzen van sectoren heen. 'Dit terwijl de echt grote klappers moeten komen van samenwerking tussen sectoren. Bijvoorbeeld door uitwisseling van warmte, elektriciteit, groene waterstof en CO2.'

 

Nederland heeft unieke uitgangspositie

Juist Nederland heeft hier volgens Oudshoorn en De Boer met zijn kleine schaal en dicht bij elkaar liggende industrieën een unieke uitgangspositie om ook mondiaal veel meer impact te hebben dan bij een ‘silo benadering’ per sector. ‘Bij een dergelijke aanpak kan je bij voorbeeld denken aan de ontwikkeling naar een energiesysteem waarin groene waterstof leidend is en aan nieuwe warmtenetwerken.’

 

Zekerheid en governance essentieel

Tot slot wijzen de Cees Oudshoorn en Hans de Boer op het belang van langjarige zekerheid en een goede governance. Zo kan volgens hen een groot project als dit bijvoorbeeld niet zonder nationale regie. ‘Gewaakt moet worden voor een decentralisatie die de provincies en gemeenten niet aan kunnen en waardoor we niet effectief zijn. Alleen als we dit soort zaken goed bewaken komen we tot een aanpak die mensen meekrijgt en enthousiasmeert’, aldus De Boer en Oudshoorn.

 

 

 


(klik op de afbeelding voor een grote versie)