Tevreden over verlenging noodpakket, gesloten sectoren nog in gevaar

20-05-2020

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief dat het corona-noodpakket voor ondernemers met drie maanden wordt verlengd. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het vanmiddag gepresenteerde tweede pakket. Wel vrezen de organisaties dat de nieuwe regeling (TVL MKB) en de maximale vergoeding van 20.000 euro te beperkt is voor grotere mkb-bedrijven. Hierdoor dreigt alsnog faillissement of fors verlies van werkgelegenheid.

 

NOW 2.0

De ondernemersorganisaties zijn tevreden over de in de loonkostenregeling (NOW) doorgevoerde verbeteringen, zoals de mogelijkheid om te kunnen herstructureren als dit nodig is en de hogere opslag voor zaken als pensioenpremies (van 30% naar 40%). Verder komen bijvoorbeeld seizoenbedrijven in de nieuwe NOW beter aan bod. ‘Dit zijn verbeteringen waaraan veel behoefte was bij veel ondernemers en waar we ons hard voor hebben gemaakt de afgelopen maanden,’ aldus Hans de Boer van VNO-NCW.

 

Vaste lasten

Op aandringen van de ondernemingsorganisaties komt er in het nieuwe noodpakket een speciale regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) voor ondersteuning bij het betalen van vaste lasten (huur, onderhoudscontracten). Deze extra tegemoetkoming is volgen VNO-NCW en MKB-Nederland essentieel voor sectoren die lange tijd zijn stilgelegd op last van de overheid en voor bedrijven in die ketens. Bij deze ondernemers komt geen geld binnen, terwijl de loonkosten maar deels worden vergoed. Door alle bijkomende vaste lasten teren zij nu zwaar in op hun reserves en komen ze in gevaar. Veel bedrijven worden hier nu mee geholpen. Zorgen hebben de ondernemingsorganisaties dus nog over de maximale vergoeding. Deze is te beperkt voor met name grotere mkb-bedrijven in de horeca, de reissector en de evenementen- en recreatiebranche. Ook hopen de ondernemingsorganisaties dat de uitvoering van de regeling soepeler kan dan bij de TOGS-regeling en ondernemers niet meer onterecht buiten de boot vallen.

 

Equity fund

Het kabinet wil verder onderzoeken of het een rol kan spelen bij de (her)kapitalisatie van voor Nederland essentiële middelgrote bedrijven nu hun solvabiliteit in gevaar kan komen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben dit meermaals bepleit en gaan ervan uit dat het kabinet dit onderzoek snel uitwerkt tot een concreet plan voor een equity fund om strategische bedrijven te kunnen ondersteunen met vermogen als dit nodig is. ‘Als we dat goed opzetten hoeft dit de staat en de belastingbetaler uiteindelijk niks te kosten en kunnen we voor Nederland belangrijke bedrijven behouden,’ aldus Hans de Boer van VNO-NCW.

 

Buitenlandse handel en startups

Het kabinet heeft in de plannen ook veel aandacht voor internationaal ondernemen en de ondersteuning hiervan. Dit is een goede zaak, vinden de ondernemingsorganisaties. Nederland verdient zijn boterham immers in het buitenland, zeggen zij. Tot slot komt voor startups 150 miljoen beschikbaar. Het is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog wel de vraag of dit voldoende is voor deze groep belangrijke bedrijven.