Toepassing aanbevelingen commissie Roemer hoeft niet te wachten op wetgeving

19-05-2022

De toepassing van de adviezen van de commissie Roemer om de positie van internationale medewerkers te verbeteren hoeft niet te wachten op wetgeving. Dat zeggen Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Sieto de Leeuw (ABU). De ontwikkeling van een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus vraagt zorgvuldigheid, draagvlak bij sociale partners en daarmee tijd. Maar om misstanden met arbeidsmigranten aan te pakken hoeven we daarop niet te wachten. Uitzenders én opdrachtgevers kunnen veel sneller en samen het verschil maken. De werkgeversorganisaties roepen daartoe op. Morgen debatteert de Tweede Kamer over arbeidsmigratie.

 

Aanbevelingen Roemer

De werkgeverskoepels ondersteunen de aanbevelingen die Roemer in 2020 deed. Een deel ervan is in de praktijk gebracht. Zo maakten uitzendwerkgevers afspraken met de vakbonden over meer werkzekerheid en betere huisvesting. Internationale medewerkers die voor het eerst naar Nederland komen en via uitzendbureaus aan het werk gaan, hebben de eerste twee maanden recht op het voltijdsminimumloon. Los van de contractduur en het aantal gewerkte weken. Daarnaast maakten sociale partners afspraken over de mogelijkheid voor internationale medewerkers om na het wegvallen van werk langer in de huisvesting te verblijven. Die mogelijkheid bestaat nu voor 4 weken. Een eerste en belangrijke stap in de verdere ontkoppeling van werk en huisvesting.

 

Voorkomen van misstanden

Thijssen: ‘Het uitwerken van de aanbevelingen van Roemer in wet- en regelgeving en meer handhaving kosten tijd, maar het voorkomen van misstanden kan daar niet op wachten. Uitzenders én opdrachtgevers kunnen en móeten vandaag al het verschil maken.’

Zij roept uitzenders én opdrachtgevers dan ook op vandaag al werk te maken van de verbetering van de positie van internationale medewerkers. Opdrachtgevers door bij de inhuur van arbeid alleen zaken te doen met bonafide uitzenders die SNF-gecertificeerde huisvesting en arbeidsvoorwaarden conform de CAO bieden en zich er van te vergewissen dat dat ook werkelijk gebeurt. Uitzenders door alleen zaken te doen met opdrachtgevers die zorgen voor goed werk en veilige arbeidsomstandigheden. De Leeuw: ‘Schouders eronder dus. Met elkaar. Zo snijden we malafide ondernemingen de pas af en kunnen we de positie van internationale medewerkers nu al flink verbeteren.’

 

Dit persbericht is uitgegeven door: ABU, VNO-NCW en MKB-Nederland