'Uitfasering kolencentrales moet Europees afgestemd worden'

18-05-2018

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Wiebes van EZK besloten om met ingang van 2030 elektriciteitsproductie in Nederland met kolen als brandstof te verbieden. Dat was in het regeerakkoord al aangekondigd. Het verbod op kolencentrales moet bijdragen aan de kabinetsambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen.

 

Geen effect

VNO-NCW wijst erop dat de maatregel geen enkel effect zal hebben op de mondiale uitstoot van CO2, omdat het grootste deel van de productie wordt overgenomen door viezere centrales in omringende EU-landen. Diverse studies laten dat ook zien.

 

Europees afgestemd

Wel zorgt het besluit ervoor dat de energieprijzen voor burgers en bedrijven omhoog gaan. Deze 'ineffectiviteit' had voorkomen kunnen worden als de uitfasering van kolencentrales in Europa had plaatsgevonden in een Europees afgestemd plan, aldus de ondernemersorganisatie.