Uitslag EP-verkiezingen basis voor stabiel en economisch sterk Europa

10-06-2024

‘De uitslag van de Europees parlementsverkiezingen biedt een goede basis om de komende jaren te werken aan een weerbaar én economisch sterk Europa met een duidelijke focus op de uitvoering van bestaand beleid.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de uitslagen van alle lidstaten die gisteravond bekend zijn geworden en waarmee de pro-Europa partijen de meerderheid behouden.

 

Concurrentiekracht

De komende periode zal er nu een nieuwe Europese Commissie worden verkozen met een nieuwe agenda voor de komende vijf jaar (2024-2029). VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ervoor om concurrentiekracht daarin als centraal thema op te nemen. We zullen Europa economisch moeten versterken om te zorgen dat we een sterke positie houden in deze onrustige wereld’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Zo moeten we de regeldruk voor ondernemers verminderen en Europa met elkaar veiliger en weerbaarder maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we met elkaar de Europese defensie-industrie moeten versterken.

 

‘Focus op uitvoering’

De ondernemingsorganisaties hopen verder dat de uitslag kan zorgen voor stabiliteit en een focus op de uitvoering van alle Europese plannen van de afgelopen jaren. Zo behield het grote -pro-Europees georiënteerde- middenblok met de Europese Volkspartij, de Sociaal Democraten en Liberalen een meerderheid in het Europees parlement. ‘Op veel terreinen, zoals klimaatbeleid, moeten we vooral alle plannen die er al liggen uitvoeren. Daarnaast is het zaak dit beleid te ondersteunen met een stevig strategisch industriebeleid, een beter investeringsklimaat en met bijvoorbeeld lagere elektriciteitsprijzen.’

 

‘Samen staan we sterker’

De ondernemers benadrukken het belang dat Nederland als constructieve partner blijft bijdragen aan samenwerking binnen de EU. ‘In deze onrustige wereld zijn we gebaat bij een stabiele en sterke Europese Unie. Alleen samen staan we sterker. Problemen als het klimaat, veiligheid, migratie, de concurrentiepositie ten opzichte van China en de VS en verbetering van de interne Europese markt kunnen we alleen samen met succes aanpakken.’

 

Meer weten over onze Europese agenda?

De prioriteiten van het Nederlandse bedrijfsleven voor de Europese agenda voor 2024-2029 leest u hier