Vakbonden en werkgevers: 'Neem nieuwe faillissementswet snel aan'

21-03-2020

Werkgevers en vakbonden, vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid, dringen aan op de snelle invoering van het wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Zij schrijven dat in een gezamenlijke brief van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer. Die moet het wetsvoorstel nog in behandeling nemen. De briefschrijvers dringen aan op ‘de grootst mogelijke spoed’.

 

Aanpassing Faillissementswet

De WHOA regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). Dit is een effectief wetsvoorstel voor deze crisis, vinden werkgevers en werknemers. 'Het kan bedrijven redden van een faillissement, waardoor onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal kan worden voorkomen.'

 

Gedwongen schuldsanering

Ondanks het goede pakket aan maatregelen van de overheid, zullen er situaties zijn dat ondernemingen verliezen lijden die financiers en/of aandeelhouders niet kunnen delen, voorziet de Stichting van de Arbeid. Dan is snelheid geboden om te voorkomen dat de onderneming vervolgens in een faillissement terechtkomt. Via een procedure voorgedwongen schuldsanering kunnen bedrijven in moeilijkheden sneller doorstarten.

 

Amendement nu te grote ingreep

Vier ingediende amendementen op het wetsvoorstel staan een spoedige invoering, die zeker nu broodnodig is in het kader van de coronacrisis, in de weg. Zij betekenen ook een grote ingreep in het wetsvoorstel en vragen nader onderzoek naar mogelijke uitvoeringsproblemen en economische effecten. 'Er zijn echter nu bedrijven in nood die moeten worden geholpen en dat kan eenvoudiger als de WHOA wordt aangenomen', aldus de stichting.

 

Snel invoeren en evalueren

De sociale partners stellen in hun brief voor de wet nu in te voeren, inclusief een bepaling over een snelle evaluatie. De vier ingediende inhoudelijke amendementen die de wet nu nog ophouden, kunnen dan ondertussen worden onderzocht en mogelijk in een ander wettelijk traject worden opgenomen op een later moment. ‘Zo hoeft dit wetsvoorstel hier nu niet op te wachten en kunnen we schade aan de economie door corona nu al eenvoudiger voorkomen. Beter moet niet de vijand van goed zijn op dit moment.'