‘Verbeter Banenafspraak met beleid, niet met creatief boekhouden’

10-10-2018

‘Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen vraagt om écht beleid in plaats van creatief boekhouden.’ Dat zegt VNO-NCW in reactie op de plannen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één nieuw quotum.

 

Doelen halen

De overheid haalt - in tegenstelling tot het bedrijfsleven – al jarenlang de doelen van de Banenafspraak niet om mensen met een beperking aan de slag te helpen. Dit terwijl de marktsector inmiddels al rond de 40.000 mensen aan werk heeft geholpen. ‘SZW moet vooropstellen hoe we zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag krijgen. Nu worden met een boekhoudkundige truc de quota afgewenteld op bedrijven.’

 

Betere matching

De ondernemingsorganisatie vraagt om beleid dat zorgt voor minder bureaucratie, een betere uitvoering en betere matching tussen mensen met een beperking en bedrijven. ‘Dat is wat nodig is om echte beweging op gang te krijgen. Staatssecretaris Van Ark wil dit ook wel, maar moet dat nu concreet gaan maken.’