'Verkiezingen waterschap mogen niet gepolitiseerd worden’

25-02-2019

De verkiezingen voor de waterschappen op 20 maart mogen niet worden ‘meegezogen in een partijpolitieke strijd’,  zegt waterschapsbestuurder Mees Hartvelt in Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Hij doelt daarmee op de combinatie met de provinciale verkiezingen. De waterschapsverkiezingen moeten wat hem betreft over thema’s als klimaatverandering, overstromingsgevaar en droogte gaan.

 

Belang Eerste Kamer

De waterschapsverkiezingen worden tegenwoordig gecombineerd met verkiezingen voor de Provinciale Staten om de opkomst te verhogen. Die is nu verdubbeld tot 40 procent. Het risico is echter dat mensen hun stem voor de waterschappen laten bepalen door hun ‘provinciale’ stem. Zeker nu de meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer – die wordt gekozen door de Provinciale Staten – op het spel staat.

 

Inbreng bedrijfsleven

Volgens Hartvelt, bestuurslid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zou het bij de waterschapsverkiezingen moeten gaan over goed waterbeheer en de kwaliteit van het water. ‘Te realiseren door een goed langetermijnbeleid tegen niet al te hoge kosten. Dat hebben burgers én bedrijven baat bij.’ De stem van ondernemers moet daarbij goed doorklinken. ‘Mensen uit het bedrijfsleven zijn gewend om te kijken naar de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen.’

 

2,7 miljard euro

De 21 waterschappen innen gezamenlijk 2,7 miljard euro aan belastinggeld. Dat moet goed besteed worden, ook aan duurzaamheidsprojecten die waterschappen juist geld opleveren. Alleen al om de omvang van dat bedrag  vindt Hartvelt het zorgelijk dat de verkiezingen ‘niet leven’ bij de burger.