Verlaging korting zorgpremie ondergraaft vitaliteitsbeleid werkgevers

21-12-2018

Een slecht idee. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland van het voornemen van het kabinet om de maximale korting op de nominale zorgpremie per 2020 omlaag te brengen van 10 naar 5 procent. Het is ook inconsistent kabinetsbeleid, zo stellen de ondernemingsorganisaties in de internetconsultatie, 'omdat dat het vitaliteitsbeleid van werkgevers ondergraaft.'

 

Afspraken om ziekteverzuim te voorkomen

Veel werkgevers en branches maken in de praktijk aanvullende afspraken met een zorgverzekeraar over bijvoorbeeld extra vergoedingen voor fysiotherapie of geestelijke gezondheidszorg. Met als doel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Om werknemers te verleiden om te kiezen voor de zorgverzekeraar waarmee aanvullende afspraken zijn gemaakt, kan de werkgever nu een korting afspreken tot 10 procent op de zorgpremie.

 

Minder werkenden die er gebruik van maken

Het effect van een lagere korting zal zijn dat minder werkenden gebruik maken van deze afspraken die hun werkgever maakt, zo verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland. En dat terwijl de grote uitdaging juist is om alle werkenden in staat te stellen in relatief goede gezondheid hun hogere pensioenleeftijd te laten behalen.

 

Vrije keuze van burger heeft grote waarde

Een alternatief kan zijn dat de werkgever voortaan de keuze voor de zorgverzekeraar voor hun werkenden bepaalt. Een ongewenst alternatief, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland: 'Wij hechten grote waarde aan de vrije keuze van burgers voor hun zorgverzekeraar.'

 

Grote bijdrage van werkgevers niet vanzelfsprekend

Werkgevers en werknemers betalen het grootste deel van de 50 miljard uitgaven in de Zorgverzekeringswet, terwijl zij daar relatief het minste gebruik van maken. Werkgevers betalen 18 miljard per jaar aan inkomensafhankelijke premie. De 'willingness to pay' van werkgevers om zoveel te betalen aan de Zorgverzekeringswet zonder dat dit bijdraagt aan het vitaliteitsbeleid voor hun werknemers is niet onbeperkt, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.