‘Verruiming wapenexportbeleid stap voorwaarts defensiesamenwerking in Europa’

05-09-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de recente aankondiging van het kabinet om het wapenexportbeleid per direct verder te liberaliseren door het laten vallen van de ‘presumption of denial’ – hiermee komt het ‘nee, tenzij’-principe te vervallen.

 

Grote afhankelijkheid Verenigde Staten

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet maatregelen te nemen om Europese defensiesamenwerkingen en verdere convergentie, het naar elkaar toe groeien van het wapenexportbeleid te bevorderen. De huidige geopolitieke situatie legt de Europese en Nederlandse tekortkomingen ten aanzien van de militair-industriële slagkracht en de grote afhankelijkheid van de Verenigde Staten bloot. De oorlog in Oekraïne maakt tevens pijnlijk duidelijk dat zonder veiligheid en stabiliteit economische vooruitgang en brede welvaart onmogelijk is. In dit uitdagende veiligheidsklimaat moeten we als Europese Unie en Nederland een enorme stap vooruitzetten. Het is daarom belangrijk om de Nederlandse defensie-industrie zo goed mogelijk te versterken, internationaal te positioneren en op te schalen.

 

Wederzijdse erkenning vergunningen

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich sterk gemaakt voor deze visie. Het onderschrijft de Nederlandse ambitie om aan te kunnen sluiten bij het Verdrag tussen Frankrijk en Duitsland voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van militaire- en dual-use toepassingen (producten, diensten en technologieën die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt). Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de groeiende consensus over wederzijdse erkenning van vergunningen.

 

Belangrijke stap

Het maakt ook mogelijk dat de Nederlandse defensie-industrie een belangrijke rol kan spelen binnen Europese en NAVO-initiatieven zoals het Europese Defensie Fonds en het NATO Innovation Fund. Verdere internationale samenwerking tussen de Europese lidstaten en NAVO-partners wordt zo gestimuleerd en er vindt op een grotere schaal een consolidatieslag plaats bij de gemeenschappelijke ontwikkeling en verwerving van hoogstaand materieel. Een belangrijke stap om onze Nederlandse defensie-industrie innovatiever, slagvaardiger en weerbaarder te maken nu en in de toekomst.