‘Verschillen in participatie mbo’ers gericht aanpakken’

10-02-2020

Geef betere studievoorlichting aan mbo’ers en help ze met het vinden van nieuwe netwerken en contacten. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een onderzoek van SEO waaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in de arbeidsmarktparticipatie tussen Nederlandse mbo-jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond.

 

Studiekeuze

Bij de ondernemingsorganisaties leven er zorgen over de keuze van jongeren met een migratieachtergrond voor een studie waar geen vraag naar is en met een lage baan- en stagekans op de arbeidsmarkt. SEO stelt dat een deel van de verschillen daarmee te maken heeft, naast de sociaaleconomische positie van jongeren.

 

Discriminatie aanpakken

Een groot deel van het verschil is moeilijker verklaarbaar. Discriminatie speelt daarbij mogelijk een rol. VNO-NCW en MKB-Nederland keuren discriminatie ‘ten zeerste af. Het is verboden en kortzichtig, want we hebben iedereen keihard nodig. Inclusief werkgeverschap loont bovendien.’ VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat discriminatie op de arbeidsmarkt vaak ook gebeurt door gebrek aan kennis en onbewuste vooroordelen. Om dit te voorkomen zijn zij bezig een campagne op te zetten om werkgevers hiervan bewust te maken.