Verstevig de bedrijfsopvolgingsregeling

23-06-2021

VNO-NCW heeft gisteren samen met het Familiebedrijven Beraad aan voormalig informateur Mariëtte Hamer gevraagd om de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op te nemen in de besprekingen over een nieuw kabinet. De BOR is van groot belang voor het voortbestaan van familiebedrijven, aldus beide organisaties, maar moet dringend verbeterd worden.

 

275.000 familiebedrijven

In Nederland zijn ruim 275.000 familiebedrijven verantwoordelijk voor ruim 2,2 miljoen banen en bijna 53 procent van het BBP. De BOR moet de continuïteit van de onderneming waarborgen bij overdracht aan de volgende generatie. Zonder goedwerkende BOR komt de continuïteit in gevaar, wat ten koste gaat van toekomstige groei en werkgelegenheid. De meeste omliggende landen hebben een dergelijke regeling maar die zijn veel gunstiger. Uit KPMG-onderzoek blijkt dat Nederland het op een na slechtste systeem heeft.

 

Familiebezit moet tellen in BOR

Bovendien is de BOR behoorlijk complex en werkt die niet goed voor oude familiebedrijven waarbij het aandelenbezit door vererving versnipperd is. Veel van deze oude familiebedrijven kunnen door deze weeffout geen gebruik maken van de BOR. VNO-NCW en het Familiebedrijven Beraad stellen voor om aan te sluiten bij de Europese benadering. Die gaat niet enkel uit van het persoonlijk aandelenbezit, maar van het percentage aandelen dat in bezit is van de familie als geheel.

 

Langdurige discussies

Een ander probleem zijn de strikte voortzettingseisen die een onderneming tot 5 jaar vast zet. Binnen de BOR mag je 5 jaar lang geen bedrijfsonderdelen afstoten om bijvoorbeeld andere onderdelen toe te voegen en zo je bedrijfsvoering aan te passen. De huidige regeling maakt ondernemingen na overdracht daardoor veel minder wendbaar. Ook in de uitvoering kan er veel worden verbeterd. De interpretatie van regels leidt tot langdurige discussies met de Belastingdienst. Deze voortdurende onzekerheid heeft zijn weerslag op de onderneming. Ondernemers willen vooraf meer duidelijkheid over de reële waarde van familiebedrijven en de vraag wat behoort tot het ondernemingsvermogen.

 

Onbelemmerde voortzetting familiebedrijf

VNO-NCW en het Familiebedrijven Beraad adviseren tot slot onbedoelde situaties waar mogelijk uit te sluiten via een scherpere afbakening. Op deze manier doet de BOR waarvoor hij is bedoeld: onbelemmerde voortzetting van ondernemingen met behoud van de belastingclaim voor de toekomst.