VNO-NCW dankt Ab van der Touw met erelidmaatschap voor jarenlange inzet

20-12-2018

Ab van der Touw heeft vandaag tijdens de bestuursvergadering het Lidmaatschap van Verdienste toegekend gekregen als blijk van waardering voor zijn inspanningen voor de vereniging. Van der Touw neemt per 1 januari afscheid als vicevoorzitter van VNO-NCW. Namens het bestuur werd hij hartelijk bedankt voor zijn inzet.

 

Warm pleitbezorger EU, klimaatbeleid en innovatie

Ab van der Touw was namens FME meer dan acht jaar actief bij de vereniging VNO-NCW. Eerst als lid van het dagelijks bestuur en later als penningmeester en vicevoorzitter. Hij was daarbij een warm pleitbezorger van Europese samenwerking. Ook voor het belang van een goed klimaatbeleid, een sterke industrie en innovatie heeft hij zich jarenlang hard gemaakt. Als vicevoorzitter verving Van der Touw de voorzitter van VNO-NCW bij diverse officiële gelegenheden en inkomende bezoeken van buitenlandse bewindslieden.

 

Twee nieuwe vicevoorzitters

Vanwege de vernieuwde samenwerking met MKB-Nederland en gelet op het diverse ledenbestand van VNO-NCW zijn vandaag twee vicevoorzitters verkozen om Van der Touw op te volgen. Maxime Verhagen wordt namens alle aangesloten branches - en vanuit Bouwend Nederland - vicevoorzitter van VNO-NCW. De andere vicevoorzitter, namens de rechtstreeks aan VNO-NCW verbonden leden, wordt Conny Braams, executive vicepresident Unilever Benelux. De benoemingen zijn voor drie jaar en gaan in per 1 januari aanstaande.