VNO-NCW en VNG pleiten voor Nationaal Stikstofakkoord

14-02-2020

VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen het kabinet op om zo snel mogelijk tot een nationaal stikstofakkoord te komen. Dat schrijven Hans de Boer (VNO-NCW) en Jan van Zanen (VNG) in een brief aan premier Rutte.

 

Botsen

Volgens De Boer en Van Zanen wordt door onduidelijkheid een breed draagvlak voor beleid nu op voorhand aangetast. Mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van de natuur botsen met mensen die een woning willen of een bedrijf willen uitbreiden, constateren zij. De Boer en Van Zanen zien dat de ene groep ondernemers zich achtergesteld voelt bij de andere, en op zich zelf duurzame investeringen worden uit- en soms afgesteld omdat er nu geen vergunningen voor kunnen worden verleend.

 

Breed gedragen stikstofakkoord

Om op de kleine ruimtelijke schaal van Nederland het juiste te doen voor inwoners, bedrijven, de landbouw en de natuur hebben we een breed gedragen nationaal beleid nodig, aldus VNO-NCW en VNG. Zij roepen premier Rutte op zich in te zetten voor een nationaal stikstofakkoord, dat wordt gedragen door ‘een brede steun van maatschappelijke groeperingen die de gevoelens van de gehele bevolking zo goed mogelijk vertolken en met een breed politiek draagvlak’.

 

Drempelwaarde en natuurherstel

VNO-NCW en VNG denken dat de start van een nationaal stikstofakkoord moet worden gevonden in een evenwicht van een lange-termijn strategie en het opheffen van de korte termijn frustraties. Dat kan door de directe invoering van een genuanceerde drempelwaarde, ingebed in een serieus lang-termijnbeleid, dat controleerbaar is in zijn uitvoering. De organisaties denken daarbij aan een robuust nationaal natuurherstel programma, afspraken over stikstofreductie voor de periode tot en met 2050 en afspraken over een ordentelijk proces voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland.