'Waardering voor uitbreiding coronasteun'

21-12-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben waardering voor het kabinet dat de compensatie voor ondernemers wordt verruimd. 'Dit helpt hopelijk ondernemers die opnieuw zwaar getroffen zijn door de lockdown. Hier hebben we ook op aangedrongen en het is goed dat het kabinet snel doorpakt'.

 

‘Buiten de boot’

Toch zijn er volgens beide organisaties, ondanks de nieuwe coronasteun, nog steeds ondernemers die buiten de boot vallen. 'Hier blijven we de komende tijd aandacht voor vragen. Goed is dan ook dat Minister Blok (EZK) gisteren in reactie op een breed gesteunde motie van de Tweede Kamer heeft toegezegd serieus te gaan kijken wat hij kan doen voor deze groep.’  

 

Stoppersregeling

Naast aandacht voor ondernemers die momenteel nog buiten de boot vallen, is het volgens de ondernemersorganisaties verder ook zaak dat er een goede 'stoppersregeling' komt. 'Ondernemers moeten hierbij de mogelijkheid krijgen te kunnen stoppen tegen goede voorwaarden, zonder dat zij hier ook privé kapot aan gaan'. Daarnaast vragen de organisaties aandacht voor het gebrek aan inkomen van ondernemers. 'Hier zijn zij tot op heden nog niet voor gecompenseerd. En nu veel van hen al meer dan een jaar zonder inkomen zitten, begint deze situatie problematisch te worden'. Een motie om hier iets aan te doen haalde gisteren geen meerderheid in de Tweede kamer. In datzelfde debat werd overigens ook duidelijk dat maatwerk -zoals een voorraadvergoeding- uitvoeringstechnisch niet haalbaar is.

 

Nu een integraal plan nodig

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan de komende tijd met het kabinet in gesprek over hoe om te gaan met de compensatie in het eerste kwartaal en daarna. 'Voor de discussie over de toekomst van de steunpakketten is een integraal plan nodig hoe Nederland beter kan samenleven met het virus', aldus de ondernemingsorganisaties.